Bekendmakingen

Agenda en beslissingen raadplegen

Raadpleeg de agenda en de (ontwerp)beslissingen van de gemeenteraad en de commissies. Ook titels van collegebeslissingen kan u raadplegen, evenals de titels van de besluiten van de algemene vergadering en raad van bestuur van welzijnsvereniging Sakura.

Vanuit de agenda kan u doorklikken naar:

  • de tekst van de beslissingen (voor de gemeenteraad)
  • de tekst van de ontwerpbesluiten (voor de vergaderingen van de commissies)
  • de titels van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
  • de titels van de beslissingen van de AV en RvB van Sakura

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 235 31 00, e-mail: secretariaat@lokeren.be

Bekendmakingen op categorie

Alle berichten Andere Beleid Besluiten Besluiten burgemeester Financieel Gemeenteraad Gemeenteraadscommissies Huisvesting Omgevingsvergunning Ondernemen Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Politieraad Politieverordening Premies Raad voor Maatschappelijk Welzijn Rechtspositieregeling Reglementen Rooilijnplan Ruimtelijke ordening Straatnamen Verkeer

11/01/2021
Financieel Gemeenteraad Reglementen

Tariefreglement grafconcessies

Downloads:
23/12/2019
Financieel Gemeenteraad Reglementen

2019/065 - 2019/101 - Herstemde belasting- en retributiereglementen

Ingekohierde belasting op woningen en of kamers die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar

Ingekohierde belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Ingekohierde belasting op tweede verblijven

Opcentiemen

Ingekohierde belasting op het niet afkoppelen van hemelwater

Ingekohierde belasting op plaatsrechten voor vaste standplaatsen op markten

Ingekohierde belasting op het gebruik openbaar domein voor kermissen en foren

Ingekohierde belasting op nachtwinkels, shisha-bars en massagesalons

Ingekohierde belasting op het plaatsen van terrassen

Ingekohierde belasting op aanplakborden

Ingekohierde belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

Ingekohierde belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Ingekohierde milieubelasting

Ingekohierde belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Contant te betalen belasting op het weghalen en bewaren van goederen buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen en uitzettingen

Ingekohierde belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Retributie op het afhalen van PMD zakken

Retributie voor het gebruik van de passantenaanlegsteiger op de Durme te Lokeren-Centrum

Retributie op werken op het gemeentelijk openbaar domein aan nutsvoorzieningen

Retributie inzake begraafplaatsen

Retributie op omgevingsvergunningen

Retributie op huwelijken

Retributie op betalend parkeren

Retritubie op het parkeren in zones met beperkte parkeertijd: blauwe zones en de openbare weg met blauwe zonereglementering

Retributie op bewonersparkeren

Retributie op het parkeren in een zone E9 met vermelding van maximale parkeerduur

Tarieven en modaliteiten van de gemeentelijke parkeerkaarten

Retributie op het gebruik van het openbaar domein

Retributie op het afleveren van administratieve stukken

Contant te betalen belasting op afgifte van administratieve stukken

Invorderingsprocedure fiscale en niet-fiscale ontvangsten

Ingekohierde algemene belasting op bedrijven

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting


Deze reglementen zijn terug te vinden https://lokeren.be/stad-en-bestuur/stadsbestuur/belastingen-en-retributies

18/03/2019
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 3 september 2018

Zie het document bij de downloads.

14/03/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota's RMW 25/3

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
14/03/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota's gemeenteraad 25/3

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
05/03/2019
Gemeenteraad

Besluiten RMW 25/2 (2019/15)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
05/03/2019
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 25/2 (2019/14)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
18/02/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota RMW 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
18/02/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota gemeenteraad 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
18/02/2019
Gemeenteraad

Dagorde RMW 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
18/02/2019
Gemeenteraad

Dagorde gemeenteraad 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
14/02/2019
14/02/2019
05/02/2019
Gemeenteraad

Besluiten Raad Maatschappelijk Welzijn 28 januari (2019/9)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
05/02/2019
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 28 januari 2019 (2019/8)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
05/02/2019
Gemeenteraad

Dagorde gemeenteraadscommissie Omgeving (2019/7)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
22/01/2019
Gemeenteraad

Besluiten en toelichting RMW (2019/4)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
22/01/2019
22/01/2019
Gemeenteraad

Besluiten Raad voor Maatschappelijk welzijn 3 januari (2019/02)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
21/01/2019
21/01/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota gemeenteraad 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
21/01/2019
Gemeenteraad

Dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
21/01/2019
Gemeenteraad

Dagorde gemeenteraad 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
18/01/2019
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 3 januari (2019/1)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
24/12/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 17 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
18/12/2018
Gemeenteraad

Zetelverdeling Bijzonder Comité Sociale Dienst 2018/122

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
07/12/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 18 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
07/12/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 17 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
05/12/2018
Gemeenteraad

Financiele commissie komt samen op 10 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
27/11/2018
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 26 november

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
25/10/2018
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 22 oktober

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
11/09/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking aangenomen punten 3 september 2018

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/94: bekendmaking beslissingen gemeenteraad 25 juni

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissing gemeenteraad 26 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking agenda gemeenteraad 29 januari 2018

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/88 bekendmaking samenkomst gemeenteraadscommissie financiën

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking besluiten gemeenteraad september 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/86 Besluiten gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 18 oktober

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/74 bekendmaking gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad 11 september

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad 23 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 12 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Aangenomen agendapunten 26 juni

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslisssingen gemeenteraad 12 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 29 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Sluiting openbaar onderzoek Tarwestraat

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 18 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 19 oktober

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Straatnaam Hubert De Maenstraat

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 23 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking extra gemeenteraad 26 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

Straatnaam Bietenstraat

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
Gemeenteraad

84/2018 bekendmaking gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
02/08/2018
20/03/2017
Financieel Gemeenteraad Reglementen

2017/057 Goedkeuring retributies en gemeentebelastingen

Retributie op het bewonersparkeren - Goedkeuring

Retributie op het parkeren in de zones met beperkte parkeertijd: blauwe zones en de openbare weg met blauwe zone reglementering - Goedkeuring

Retributie op het betalend parkeren - Goedkeuring

Stedelijk parkeerbeleid. Tarieven en modaliteiten van de gemeentelijke parkeerkaarten - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op woningen en/of kamers die beschouwd worden als ongeschikt en/of bewoonbaar - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen - Goedkeuring

Retributie op de verkavelings-, milieu- en stedenbouwkundige vergunningen - Goedkeuring​

Deze zijn te vinden op: https://www.lokeren.be/stad-en-bestuur/stadsbestuur/belastingen-en-retributies