Bekendmakingen

Premies

Premie voor het beter toegankelijk maken van handelspanden - verlenging
Premie voor het verfraaien van de voorgevel van handelszaken - verlenging
Premie voor de herontwikkeling van leegstaande panden - verlenging
Subsidies handelspanden in handelskern

Besluiten burgemeester

Carnaval 2018
- vergunning vermommen
- vergunning praalwagens

Politieverordening

2017/155 Verbod tot uitdelen van flyers en strooibiljetten tijdens de Lokerse feestweek.

Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 29 januari

Bekendmaking agenda gemeenteraad 29 januari 2018

Beslissingen gemeenteraad 18 oktober 2017

Bekendmaking gemeenteraad 19 oktober

Bekendmaking gemeenteraad 18 oktober

Beslissingen gemeenteraad 23 oktober 2017

Agenda gemeenteraad 23 oktober 2017

Bekendmaking besluiten gemeenteraad september 2017

Agenda gemeenteraad 11 september

2017/136 Aangenomen agendapunten 26 juni

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek Air Liquide Industries

Openbaar onderzoek Predalco

Huisvesting

Inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Gemeentelijk reglement leegstand

Premie voor bouwen van woning na slopen van krotwoning: wijziging reglement

Onroerend erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de gedeeltelijke vaststelling van de inventaris van archeologische zones.

Het openbaar onderzoek opent op 5 september 2016 en sluit op 4 november 2016.

Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be .

Bezwaren en opmerkingen over feitelijkheden kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v Team administratie en procedures, Koning Albert II-laan 19 bus , 120 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

 

Omgevingsvergunning

Bekendmaking openbaar onderzoek Quatra Hoekstraat

Bekendmaking openbaar onderzoek Quatra

Bekendmaking openbaar onderzoek D Coat

Bekendmaking openbaar onderzoek bouwen veranda

Beslissing omgevingsvergunning Aliplast

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning Trafiroad

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning Air Liquide

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning prieel in tuin

Beslissing omgevingsvergunning Heirlandshoeve

Openbaar onderzoel omgevingsvergunning Filip Van de Vijver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning Eric De Backer

Omgevingsvergunningsaanvraag Arco

Bekendmaking omgevingsvergunningsaanvraag De Keukelaere

Omgevingsvergunning Tom Verdonck

Omgeveringsvergunningsaanvraag klassie 1 Gert David

Milieuvergunningsaanvraag Entaco

Ontwerp van Besluit van de Vlaamse regering houdende de uitbreiding van de Moerbeke-polder, de polder Moervaart en Zuidlede en de polder Sinnaai-Daknam 

Milieuvergunningsaanvraag Interband

Milieuvergunningsaanvraag Aliplast

Bekendmaking openbaar onderzoek Onteigeningsplan Hagemeersen
Bekendmaking 2017-087
Datum bekendmaking 24/0/2017
Datum beslissing 12/10/2016
Beslissende instantie : Agentschap voor Natuur en Bos

Milieuvergunningsaanvraag Rudi D'Haen

Milieuvergunningsaanvraag Thaann Engineering

Milieuvergunningsaanvraag Q-Food

Milieuvergunningsaanvraag Karin Van de Walle

Milieuvergunningsnaanvraag Marchem

Vis- en voederverbod vijver park Ter Beuken

Milieuvergunningsaanvraag AS24

Milieuvergunningsaanvraag Tankterminal

Milieuvergunningsaanvraag OCMW Lokeren

Milieuvergunningsaanvraag Meiresonne

Milieuvergunningsaanvraag Aliplast

Milieuvergunningsaanvraag TI Group Automotive

Milieuvergunningsaanvraag Veehandel MW

Milieuvergunningsaanvraag Nouratex bvba

Milieuvergunningsaanvraag Kuwait

Milieuvergunningsaanvraag Bonar

Polder tss Schelde en Durme


Polder tss Schelde en Durme (2)

Vraag oeverversterking 

Milieuvergunningsaanvraag RC Top Lokeren 

Milieuvergunningsaanvraag Rundveehouderij Everslaarstraat

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Luc Pauwels

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Dats

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Sint-Paul, Weverslaan

Milieuvergunningsaanvraag rundveehouderij

Milieuvergunningsaanvraag A-Pack

Milieuvergunningsaanvraag Lukoil

Op 6 maart 2015 start een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5). Tussen 6 maart en 4 mei 2015 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5) en het plan-MER bekijken op de VLM-website.

2015/040 - Datum bekendmaking 05/03/2015
Milieuvergunningsaanvraag Christiaan De Brandt

Ruimtelijke ordening

Gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Moervaartvallei fase 1: meer info
Datum beslissing : 14/07/2017 – Vlaamse Regering/ Datum bekendmaking : 11/09/2017

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Agnas Moervaartvallei fase 1

Datum beslissing 3/07/2017 - 017/147

 

Project-MER BEDRIJVENTERREIN E17/4 te Lokeren
Bekendmaking terinzagelegging project-MER

Bekendmaking openbaar onderzoek : rooilijnplan Buurtweg nr. 7 Doorslaardam + onteigeningsplan bij hoogdringendheid Fietspad Doorslaardam

Download hier de plannen:
document 1 - document 2 - document 3 - document 4

 

 

Bekendmaking openbaar onderzoek : onteigeningsplan Molensite

Datum beslissing 05/09/2016
Datum bekendmaking 26/09/2016

Bekendmaking openbaar onderzoek: Bescherming als monument van 2 opgaande olmen in de Kriktestraat zonder nummer.
Datum bekendmaking 01/08/2016
Datum beslissing 12/07/2016

2016/193 RUP Dranken Van Eetvelde
Datum bekendmaking : 24/06/2016 - Datum beslissing : 25/04/2016

RUP Dranken Van Eetvelde – definitieve vaststelling

Datum beslissing 25/04/2016 - Datum bekendmaking 28/04/2016

2016/067 : Ontheffing van de PLAN-MER-PLICHT voor het RUP Woonuitbreidingsgebied Liniestraat – Datum Beslissing : 29/02/2016 – Datum van publicatie : 01/03/2016. En dan de bekendmaking er aan hangen. 

Infrastructuurwerken Roggestraat

Uitvoeringsplan dranken Van Eetvelde: Datum beslissing 26/10/2015 - Datum publicatie 13/11/2015. Meer info op onze webpagina met 'lopende RUP-procedures'.

2015/172 : Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de goedkeuring van het RUP Bergendries-Ueberg

2015/173 : Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de goedkeuring van het RUP Slachthuis (deelplan 1: Slachthuis, deelplan 2: op te heffen reservatiestrook, deelplan 3: Prinses Joséphine Charlottepark)

2015/112 : RUP Bergendries-Slachthuis: definitieve vaststelling door de gemeenteraad
Datum beslissing 26/05/2015 – Datum bekendmaking 28/05/2015

2015/098 RUP Bergendries-Ueberg: definitieve vaststelling door de gemeenteraad
Datum beslissing : 04/05/2015 - Datum bekendmaking : 04/05/2015

2015/090 Bescherming als monument Villa Ter Beuken
Datum beslissing 24/04/2015 - Datum bekendmaking 24/04/2015

2015/072 PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Lokeren - Datum beslissing 03/04/2015 - Datum publicatie 03/04/2015
Brief
Besluit

2015/ ontheffing van de PLAN-MER-plicht voor het RUP ontwikkeling woonuitbreidingsgebieden - Datum beslissing: 24/3/2015 - Datum publicatie: 26/3/2015

2015/054 - Datum beslissing: 11/03/2015 
Ontheffing van de PLAN-MER-plicht voor het RUP Dranken Van Eetvelde

2015/048 - Datum beslissing: 05/03/2015
Rup Poststraat-Brugstraat

2015/047 - Datum beslissing: 05/03/2015
Rup Waasmunsterbaan-Rozenstraat

2015/046 - Datum beslissing: 05/03/2015
Rup Gasstraat

Beleid

2015/315
Stad budget

Politiezone begroting vaststelling

Goedkeuring begroting politiezone

Actualisatie Meerjarenplan

Vaststelling budget

Actualisatie strategische en financiële nota 

Verkeer

2018/055 Carnavalsstoet

2017/230

1)       Straatfeest Peperkoekdreef 26/08;

2)       Kermis Lammeken van 01 tot 0409;

3)       Opendeurdag brandweer 03/09;

4)       Wielerwedstrijd Daknam op 3 september

5)       Septemberkermis Eksaarde van 15 tot 17/09;

6)       Buurtfeest Pastorijstraat op 16 september;

7)       Paardenprijskamp 19/09;

8)       Bosrun Daknam op 24/09.

9) Lokeren leeft, Zingt en vrijetijdsmarkt

Wielerwedstrijd Daknam

2017/156

Buurtfeest Kopkapel

2017/121

-          Zaterdag 24 juni: LOKODA

-          Zondag 2 juli: Draaiorgelfestival

-          Vrijdag 25 tot maandag 28 augustus: Gezôarse Feesten

-          25 tot 28 augustus: Burgemeester Raemdonckkermis

-          Zondag 27 augustus: First Fit Stratenloop (Oudenbos)

 

Parktheaterfestival: verkeersmaatregelen

Kermis Doorslaar: verkeersmaatregelen

2017/77

 1.        Klokjesworp op zaterdag 15 april;
 2.        Buitenspeeldag Nachtegaallaan 19/04;
 3.        Kruisridders van 30/04 tot 14/05;
 4.        Groot Fietsexamen op 8 en 9 mei;
 5.        Reynaert Viert Meye op 20 mei;
 6.        Molsbergenkermis op zondag 21 mei;
 7.        Wielerwedstrijd WAOD Doorslaar op zondag 21 mei;
 8.        Verkeershappening politie op dinsdag 23 mei;
 9.        Kunst- en ambachtenmarkt op maandag 5 juni;
 10.     Bazar Gezoârde op zondag 25 juni.

2017/052

Protestactie Vlaams Belang

2016/222

Sportfeest KLJ 03/07/201 6 (gepasseerd)
Draaiorgelfestival op Kerkplein op zondag 10/07;
Septemberkermis Eksaarde van vrijdag 16 tem zondag 18/09.

 

2016/187

Schoolfeest Rozen

2016/168

Buurtfeest nieuwe dreef

2016/167

2016/132

1)       Spelnamiddag Dienst samenleving Kerkplein 04/05;

2)       Wielerwedstrijd WAOD Doorslaar 15/05;

3)       Doortocht Baloise Belgium Tour op 26/05;

4)       Doortocht Grote Prijs Gemeente Beveren (Schaal Schoeters) 04/07.

2016/106

2016/091

Politieactie 01/03 Opendeurdagen Kerkstraat 06/03

Schoolfeest Spoele 18 en 19 maart

2016/031

1)       Carnaval – 3 stoeten (waarvan de kinderstoet al morgen om 14 uur!);

2)       Buurtfeest Kopkapelstraat op 02 en 03/07/2016;

3)       Molsbergenkermis 15/05/2016;

4)       Klokjesworp op 26/03/2016;

5)       Verkeershappening politie op 17/05/2016;

6)       Wielerwedstrijd Omloop van het Waasland op 13/03/2016.

Paddenoverzetactie Waasmunsterbaan 2016

Buitenspeeldag in de Nachtegaallaan op woensdag 13 april 2016.

2015/295

City Trail op 12/12/2015;

Kerst in de Kerkstraat op 19 en 20/12/2015;

Nieuwjaarsreceptie + vuurwerk op 02/01/2016.

2015/238

De paardenprijskamp te Eksaarde op  22 en 23/09/2015
Stad op Stelten op 17/10/2015
Strapdag van basisschool Tovertuin op 18/09/2015
Koveken van 25/09/ tot 28/09/2015
Het buurtfeest in de Nieuwe Dreef op 19/09/2015.

Zaterdag 12/09 Modewandeling, Vrijetijdsmarkt en Lokeren Zingt;
Zondag 13/09 Bosrun Daknam;
Zondag 13/09 Buurtfeest Pastorijstraat;
Vrijdag 18/09 Strapdag Stedelijke Basisschool Spoele;
Zaterdag 19/09 Buurtfeest Naastveldstraat.

Opendeur brandweer 06/09;

Wielerwedstrijd Daknam 06/09 

2015/186
TVR openluchtmis Heirlandkapel 15/08/2015;
TVR burgemeester Raemdonckkermis van 28 tem 31/08/2015;
TVR Motorcross Doorslaar Mabilde van 2 tot 4/10/2015.

2015/174
Fietstocht Doorslaardorp 26/07/2015 
Wielerwedstrijd Spoele-Heiende op 03/08/2015;
Wielerwedstrijd Bergendries – Daknam op 05/08/2015;
Wielerwedstrijd Doorslaar 07/08/2015 (ander parcours dan vorige jaren door werken Rechtstraat);
Speelstraat Roger de Neefstraat tussen 1 en 15 augustus.

Het gebruik van de pijpenkop in de Jozef De Veusterstraat als speelplaats voor de stedelijke basisschool Spoele vanaf 1 september tot eind december 2015;

De doortocht van de wielerwedstrijd Stadsbelangen Sint-Niklaas op zaterdag 11 juli 2015.

Lokoda zaterdag 27/06;

Septemberkermis Eksaarde 18 – 20/09/2015;

Buurtfeest Zwaluwstraat 22/08/2015;

Buurtfeest Molenbergwijk – jogging op 10/07/2015.

Doortocht van de 2de rit van de Ronde van Oost-Vlaanderen op donderdag 20 augustus te Lokeren

First fit stratenloop 23 augustus in Oudenbos

Speelstraat Nieuwe Stationsstraat

Speelstraat F. Verbiest en C. Lievensstraat

Schoolfeest Spoele op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2015;

Buitenspeeldag in de Nachtegaallaan op woensdag 1 april 2015;

Reynaert Viert Meye op zaterdag 16 mei 2015;

Kunst- en ambachtenmarkt te Daknam op maandag 25 mei 2015;

Gezôarse Feesten van 28 tot 30 augustus 2015.

2015/053 Tijdelijke verkeersreglementen - Datum besluit: 09/03/2015
Wereldwaterdag
Verkeershappening
Doortocht Baloise-tour

Financieel 

BEKENDMAKING

2016/340 en ze zijn goedgekeurd op 19/12/2016

 

Retributie op het parkeren in de zones met beperkte parkeertijd: Blauwe zones en de openbare weg met blauwe zone reglementering - Goedkeuring

Retributie op het parkeren in een Zone E9 met vermelding van de maximale parkeerduur - Goedkeuring

Retributie op het bewonersparkeren - Goedkeuring

Retributie op de omgevingsvergunningen - Goedkeuring

Retributie op de verkavelingsvergunningen - Goedkeuring

Retributie op milieuvergunningen - Goedkeuring​

Retributie op het afleveren van administratieve stukken - Goedkeuring

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het gebruik van het openbaar domein en het gebruik van water- en stroomvoorzieningen ter gelegenheid van kermissen, foren en circussen - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het plaatsen van terrassen op de openbare weg. Goedkeuring.

Gemeentebelastingen. Contant te betalen belasting op afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring

Deze reglementen zijn hier terug te vinden.

BEKENDMAKING

2015/314

De Burgemeester van de Stad Lokeren maakt hierbij overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet volgend gemeenteraadsbesluit tijdens de zitting van 14 december 2015 bekend:

 •         Retributie op huwelijken. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Contant te betalen belasting op de afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op tweede verblijven.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels of onbebouwde gronden in industriegebied. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde algemene gemeentebelasting op bedrijven. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op woningen en/of gebouwen en/of kamers die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd. Goedkeuring.

Deze besluiten liggen vanaf heden ter inzage op de Financiële Dienst, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, alle werkdagen van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u (op dinsdag tot 19.00u en niet op vrijdagnamiddag).
Al deze documenten zijn ook hier te raadplegen.

Andere

Nieuwe straat Tarwestraat

Collectieve toestemming voor het maskeren en vermommen tijdens de carnavalsperiode 2016

Bij besluit van de Burgemeester 2015/215 dd. 16.09.2015 werd beslist dat er een algemeen verbod uitgevaardigd wordt voor particuliere thuisslachtingen waarvoor een slachtaangifte is vereist, op het grondgebied van de stad Lokeren en dit van 23 tot en met 25 september 2015.

Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 186 van het gemeentedecreet.

Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan alle betrokken stadsdiensten.

2015/153. Verbod op het gebruik van glazen recipiënten in herbergen in de Daknamstraat in het kader van alle thuiswedstrijden met hoog en gemiddeld risico van Sporting Club Lokeren Oost-Vlaanderen. Besluit genomen op 3 juli 2015.

2015/152. Politieverordening. Instellen perimeter in het kader van wedstrijden met hoog en gemiddeld risico van Koninklijke Sporting Club Lokeren Oost-Vlaanderen. Besluit genomen op 3 juli 2015. 

2015/113 Nieuw artikel politiereglement - Beslissing GR 26/05/2015 met datum bekendmaking 29/05/2015.

2015/63 gebruik lokalen kunstacademie - Datum beslissing: 16 maart 2015

2015/62 gebruik refter en sanitair school Eksaarde - Datum beslissing: 16 maart 2015

2015/61 gebruik oud schoolgebouw Staakte - Datum beslissing: 16 maart 2015

2015/60 gebruik ICT lokaal school Staakte - Datum beslissing: 16 maart 2015

Kennisgeving project-MER ‘vervanging van de geleiders van de 380 kV-hoogspanningslijn van Kruibeke tot Zomergem’

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, wil overgaan tot de vervanging van de geleiders van de bestaande 380 kV-hoogspanningslijn van Kruibeke (hoogspanningsstation Mercator) tot Zomergem (hoogspanningsstation Horta). De klassieke AMS-geleiders (Aluminium-Magnesium-Silicium) worden vervangen door hoogperformante HTLS-geleiders (High Temperature Low Sag). Dit laatste type heeft een hogere transportcapaciteit. Deze werken zijn voorzien vanaf 2017.

Eerst vindt nog een milieuonderzoek (project-MER) plaats. Ook u kan uw visie weergeven over de volledigheid van het geplande onderzoek. Meer informatie over het onderzoek is te vinden in de kennisgevingsnota die ter inzage ligt op het stadhuis van de stad Lokeren – dienst Ruimtelijke Ordening - alle werkdagen van 9 u tot 12 u en van 13.30 u tot 17 u (op dinsdag tot 19 u), behalve op vrijdagnamiddag. De documenten liggen ter inzage van 9 september 2015 tot en met 7 oktober 2015.

Meer informatie over het project en het onderzoek is ook te vinden op de website van Elia www.elia.be/mercator-horta of via (http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-milieueffectrapportages/dossierdatabank  dossier code PR2240).   

U kan de bekendmaking van de terinzagelegging hier bekijken

 

Polder Schelde Durme Oost

Ingelanden die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen deze zakelijke rechten, zonder fractionering, groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde, die één van de samenstellers van de bedoelde groepering moet zijn, voor de algemene vergadering aan te stellen.
Zij die van dit recht wensen gebruik te maken, dienen hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór één september 2017 per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf ter zetel van de polder te laten geworden. De minimumoppervlakte om een stem te bekomen bedraagt 3 ha.

Standaard aanvraagformulieren en de volledige regelgeving zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de polder.

 

 Bob Dierick                                                                Stijn Windey

 Dijkgraaf                                                                    Ontvanger-griffier

 

Secretariaat: Oud gemeentehuis Moerzeke, p/a Dorp 1, 9220 Moerzeke

Openingsuren: dinsdag en donderdag, 9u – 11u30 (of na afspraak)