Bekendmakingen

Agenda en beslissingen raadplegen

Raadpleeg de agenda en de (ontwerp)beslissingen van de gemeenteraad en de commissies. Ook titels van collegebeslissingen kan u raadplegen, evenals de titels van de besluiten van de algemene vergadering en raad van bestuur van welzijnsvereniging Sakura.

Vanuit de agenda kan u doorklikken naar:

 • de tekst van de beslissingen (voor de gemeenteraad)
 • de tekst van de ontwerpbesluiten (voor de vergaderingen van de commissies)
 • de titels van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
 • de titels van de beslissingen van de AV en RvB van Sakura

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 235 31 00, e-mail: secretariaat@lokeren.be

Bekendmakingen op categorie

Alle berichten Andere Beleid Besluiten Besluiten burgemeester Financieel Gemeenteraad Gemeenteraadscommissies Huisvesting Omgevingsvergunning Ondernemen Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Politieraad Politieverordening Premies Raad voor Maatschappelijk Welzijn Rechtspositieregeling Reglementen Rooilijnplan Ruimtelijke ordening Straatnamen Verkeer

29/11/2023
Beleid

Zorgbedrijf Sakura: meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2023/1 (publicatiedatum 29/11/2023)

 - Zorgbedrijf Sakura: meerjarenplan 2020 – 2025 aanpassing 2023/1 (publicatiedatum 29/11/2023)

- Algemene vergadering besluit Zorgbedrijf Sakura: goedkeuring meerjarenplan 2020 – 2025 aanpassing 2023/1 (publicatiedatum 29/11/2023)

- Documentatie bij meerjarenplan 2020 – 2025 aanpassing 2023/1: Zorgbedrijf Sakura (publicatiedatum 29/11/2023)

Downloads:
20/11/2023
Beleid

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2023/1 (publicatiedatum 20/11/2023)

- Omgevingsanalyse - Jouw Gemeentescan Lokeren 2023 (publicatiedatum 20-11-2023)

- Organogram (publicatiedatum 20-11-2023)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2023-1 (Publicatiedatum 20-11-2023)

- Overzicht verbonden entiteiten (publicatiedatum 20-11-2023)

- Personeelsinzet AMJP 2023-1 (publicatiedatum 20-11-2023)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2023-1 (Publicatiedatum 20-11-2023)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies OCMW Lokeren - AMJP 2023-1 (publicatiedatum 20-11-2023)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies Stad Lokeren - AMJP 2023-1 (publicatiedatum 20-11-202)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (publicatiedatum 20-11-2023)

Downloads:
26/06/2023
Beleid Financieel

EVA vzw Gezinswelzijn jaarrekening 2022 (publicatie 26/06/2023)

 • Jaarrekening 2022 EVA vzw Gezinswelzijn
 • SC besluit 2023 06 12 Jaarrekening 2022 EVA vzw Gezinswelzijn en vzw Junior Betaling subsidie Kennisneming
 • GR besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022 EVA vzw Gezinswelzijn en vzw Junior Goedkeuring

Downloads:
26/06/2023
Beleid Financieel

Jaarrekening 2022 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 26/06/2023)

 • Jaarrekening 2022 Stad Lokeren en OCMW Lokeren
 • SC besluit 2023 06 12 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren
 • VB besluit 2023 06 12 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren
 • GR besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling
 • RMW besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren Vaststelling
 • GR besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022_Goedkeuring

Downloads:
20/06/2023
Beleid

Jaarrekening 2022 Zorgbedrijf Sakura (publicatie 20/06/2023)

 • Jaarrekening 2022

 • Algemene vergadering Sakura: vaststelling jaarrekening 2022

Downloads:
07/04/2023
Beleid Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’

Provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK

Op 22 maart 2023 heeft de provincieraad van Oost-Vlaanderen een besluit genomen waarin ze het ontwerp provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ (kortweg Ontwerp Beleidsplan Ruimte) voorlopig heeft vastgesteld. Naast het Ontwerp Beleidsplan Ruimte is er een ontwerp plan-milieueffectrapport (plan-MER) gemaakt. Dit is verplicht zodat iedereen kan zien welke effecten het Ontwerp Beleidsplan Ruimte zal hebben op het milieu.

Voor het provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ en het plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd.

Dit loopt vanaf vrijdag 21 april 2023 tot en met woensdag 19 juli 2023.

 

Waarom de Provincie een Beleidsplan Ruimte opmaakt

Stijgende energie- en grondprijzen, extreme hitte en regen, vervuilde lucht … We kampen vandaag met heel wat uitdagingen. Die kunnen we voor een groot deel oplossen door onze ruimte beter te gebruiken. Daarvoor maakt de Provincie Oost-Vlaanderen een beleidsplan op, met acties tot 2035 en een visie tot 2050.

We willen zowel de stads- en dorpskernen als onze groene open ruimte versterken. Door wonen, werken en dagelijkse activiteiten te bundelen, houden we meer ruimte vrij en maken we comfortabele en vlot bereikbare woon- en werkplekken. Tegelijk gaan we groene gebieden met elkaar verbinden en meer ruimte geven aan planten, dieren, water en landbouw. We trekken het groen ook door in de steden en dorpen. Dat is onze visie in een notendop.

De steden en gemeenten in onze provincie zijn allemaal verschillend: je kunt een stad als Gent niet vergelijken met een dorp als Knesselare. Om de ruimte in Oost-Vlaanderen logisch te verdelen, kijken we over de grenzen van de gemeenten heen om allemaal samen tot goede oplossingen te komen.

Omdat iedereen de ruimte gebruikt, maken we ook ruimte voor jouw mening!

Van 21 april tot en met 19 juli kun je het beleidsplan op verschillende manieren leren kennen en je stem laten horen.

 

Waar je het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het plan-MER kunt vinden

Je kan het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER vanaf 21 april op verschillende plaatsen vinden:

 • In elk gemeentehuis in de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • In het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • Op de website: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050. Hier vind je ook alle informatie over het proces, wat er al gebeurd is en wat hierna nog gaat gebeuren. Hier vind je ook alle achtergrondinformatie over het Beleidsplan Ruimte.

 

Laat je informeren

Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen de kans geven meer te weten te komen over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het plan-MER.

Daarom organiseert de Provincie een centraal publieksmoment op zaterdag 29 april aan de Gustaaf Callierlaan 231 in Gent. Je kunt binnen en buiten lopen tussen 14.00u en 18.00u. Medewerkers van de Provincie staan dan klaar om je te informeren en om al je vragen te beantwoorden.

We organiseren ook vier keer een info- en inspraakmoment:

 • Dinsdag 2 mei, van 19 tot 21 uur in Oudenaarde (Ename - Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1)
 • Zaterdag 20 mei, van 10 tot 12 uur in Sint-Niklaas (Stadhuis, Grote Markt 1)
 • Maandag 22 mei, van 19 tot 21 uur in Eeklo (Bibliotheek, Molenstraat 36)
 • Zaterdag 10 juni, van 10 tot 12 uur in Aalst (CC De Werf, Molenstraat 51)

Tijdens deze momenten vertelt de Provincie over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte. Iedereen is welkom en kan hierop hun gedachten laten horen. Hiervoor hoef je je niet in te schrijven.

We organiseren ook reizende tentoonstellingen in verschillende gemeenten. Wanneer en waar deze door gaan lees je op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050 of op de posters in jouw gemeente.

Voor de gemeentebesturen, professionele partners en iedereen die interesse heeft of betrokken is bij het bovenlokaal ruimtelijk beleid, wordt ook een studiedag voorzien op vrijdag 28 april. Deze gaat door in de Zebrastraat Gent, Gustaaf Callierlaan 231, van 9u tot 16u.

 

Wat een openbaar onderzoek is

Voor het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit is de periode waarin de overheid haar ontwerpen laat onderzoeken door haar inwoners. Iedereen kan reageren op deze ontwerpen. Het openbaar onderzoek loopt vanaf vrijdag 21 april 2023 tot en met woensdag 19 juli 2023. Tijdens deze periode van 90 dagen kun je de Provincie laten weten wat jij denkt over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER. Na deze periode zal de Provincie met alle reacties de ontwerpen uitwerken tot de definitieve documenten.

 

Hoe jij kunt bijdragen aan een beter Beleidsplan Ruimte

Iedereen kan tot uiterlijk 19 juli schriftelijk reageren op het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit kan via:

* het webformulier op https://reacties.oost-vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-beleidsplan-2050 (ook te vinden via www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050)

* e-mail aan reactiesbeleidsplan@oost-vlaanderen.be

* aangetekend schrijven aan de deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen. De brief moet verstuurd worden naar Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

* afgifte tegen ontvangstbewijs:

 • In het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • In één van de 60 gemeentehuizen in de provincie Oost-Vlaanderen

Reacties of adviezen moeten voldoende duidelijk zijn en met een duidelijke vermelding van het plan (Ontwerp Beleidsplan Ruimte of ontwerp-plan-MER) waarop u reageert. Wij raden daarom aan om het webformulier te gebruiken. Je kan er ook aanduiden op welk deel van het plan je reageert zodat we de reactie op de juiste manier begrijpen.

21/11/2022
Beleid

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2022/1 (publicatiedatum 21/11/2022)

- Omgevingsanalyse - Jouw Gemeentescan Lokeren 2022 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Organogram (publicatiedatum 21-11-2022)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2022-1 (Publicatiedatum 21-11-2022)

- Overzicht verbonden entiteiten (publicatiedatum 21-11-2022)

- Personeelsinzet AMJP 2022-1 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2022-1 (Publicatiedatum 21-11-2022)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies OCMW Lokeren - AMJP 2022-1 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies Stad Lokeren - AMJP 2022-1 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (publicatiedatum 21-11-2022)

Downloads:
27/06/2022
Beleid

EVA vzw Gezinswelzijn jaarrekening 2021 (publicatie 27/06/2022)

 • Jaarrekening 2021 EVA vzw Gezinswelzijn
 • SC besluit 2022 06 13 Jaarrekening 2021 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Kennisname en toekenning subsidie
 • GR besluit 2022 06 27 Jaarrekening 2021 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Kennisname en toekenning subsidie

Downloads:
27/06/2022
Beleid

Jaarrekening 2021 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 27/06/2022)

 • Jaarrekening 2021 Stad Lokeren en OCMW Lokeren
 • SC besluit 2022 06 13 Jaarrekening 2021 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren
 • VB besluit 2022 06 13 Jaarrekening 2021 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren
 • GR besluit 2022 06 27 Jaarrekening 2021 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling
 • RMW besluit 2022 06 27 Jaarrekening 2021 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren Vaststelling
 • GR besluit 2022 06 27 Jaarrekening 2021_Goedkeuring

Downloads:
01/12/2021
Beleid

Zorgbedrijf Sakura : meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2021/1 (publicatiedatum 01/12/2021)

- Zorgbedrijf Sakura: meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2021/1 (publicatiedatum 01/12/2021)

- Algemene vergadering besluit Zorgbedrijf Sakura: goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2021/1 (publicatiedatum 01/12/2021)

- Documentatie bij meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2021/1: Zorgbedrijf Sakura (publicatiedatum 01/12/2021)

Downloads:
25/10/2021
Beleid

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2021/2 (publicatiedatum 25/10/2021)

- Omgevingsanalyse - Jouw gemeente in cijfers Stad Lokeren 2021 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Organogram (publicatiedatum 25-10-2021)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Overzicht verbonden entiteiten AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Personeelsinzet AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties - AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

Downloads:
28/06/2021
Beleid

EVA vzw Gezinswelzijn en vzw Junior: jaarrekening 2020 (publicatie 28/06/2021)

- Jaarrekening 2020 EVA vzw Gezinswelzijn.

- SC besluit 2021 06 14 Jaarrekening 2020 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Kennisname en toekenning subsidie.

- GR besluit 2021 06 28 Jaarrekening 2020 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Kennisname en toekenning subsidie.

Downloads:
28/06/2021
Beleid

Jaarrekening 2020 Stad Lokeren en OCMW (publicatie 28/06/2021)

 • Jaarrekening 2020 Stad Lokeren en OCMW Lokeren

 • SC besluit 2021 06 14 Jaarrekening 2020 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren

 • VB besluit 2021 06 14 Jaarrekening 2020 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren

 • GR besluit 2021 06 28 Jaarrekening 2020 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling

 • RMW besluit 2021 06 28 Jaarrekening 2020 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren_Vaststelling

 • GR besluit 2021 06 28 Jaarrekening 2020_Goedkeuring

Downloads:
28/06/2021
31/05/2021
Beleid

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2021/1 (publicatiedatum 31/05/2021)

- Omgevingsanalyse - Jouw gemeente in cijfers Stad Lokeren 2018 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Organogram (publicatiedatum 31-05-2021)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Overzicht verbonden entiteiten AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Personeelsinzet AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties - AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

Downloads:
17/03/2021
06/07/2020
Beleid

Jaarrekening 2019 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 06/07/2020)

- Jaarrekening 2019 Stad Lokeren en OCMW

- SC besluit 15.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte Stad Lokeren

- Vast bureau 15.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte OCMW

- GR besluit 29.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling

- GR besluit 29.06.2020 Jaarrekening 2019_Goedkeuring

- RMW besluit 29.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte OCMW_Vaststelling


Downloads:
26/06/2020
18/12/2019
Beleid

Meerjarenplan 2020 - 2025: STAD - OCMW (publicatie datum 18/12/2019)

- Meerjarenplanning 2020 - 2025 Stad en OCMW

- GR besluit 16.12.2019 Meerjarenplan 2020-2025: Goedkeuring

- GR besluit 16.12.2019 Meerjarenplan 2020-2025: Vaststelling

- RMW besluit 16.12.2019 Meerjarenplan 2020-2025: Vaststelling

- GR besluit 16.12.2019 Stad lijst te verlenen subsidies 2020-2025 Goedkeuring

- RMW besluit 16.12.2019 OCMW lijst te verlenen subsidies 2020-2025 Goedkeuring

- SC besluit 25.11.2019 Meerjarenplan 2020_2025 Aktename

- VB besluit 25.11.2019 Stad ontwerp meerjarenplan 2020 - 2025 Aktename

- SC besluit 02.12.2019 Stad lijst te verlenen subsidies 2020 - 2025

- VB besluit 02.12.2019 OCMW lijst te verlenen subsidies 2020 - 2025

- Bijlage overzicht toelagen Stad en OCMW meerjarenplan 2020 - 2025

Downloads:
18/12/2019
Beleid

Aanpassing 2019/4 éénjarig meerjarenplan Stad - OCMW (publicatie datum 18/12/2019)

 - Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4

- GR 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Goedkeuring

- GR 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Vaststelling

- RMW 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Vaststelling

- SC 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Aktename

- VB 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Aktename

Downloads:
18/12/2019
Beleid

Aanpassing 2019/4 éénjarig meerjarenplan: Intrekking (publicatie datum: 18/12/2019)

Aanpassing éénjarig MJP 2019/4: Intrekking

- SC 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Intrekking

- VB 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Intrekking

- RMW 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4 Intrekking

- GR 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4 Intrekking

Downloads:
29/11/2019
Beleid

Meerjarenplan Zorgbedrijf Sakura 2020-2025

Meerjarenplan Zorgbedrijf Sakura 2020-2025 - Publicatie op 29.11.2019

Downloads:
06/11/2019
Beleid

Aanpassing 2019/4 éénjarig meerjarenplan

- Aanpassing éénjarig MJP 2019/4

- SC 30/09/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4

- VB 30/09/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4

- RMW 21/10/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4 Vaststelling

- GR 21/10/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4 Vaststelling

Downloads:
31/07/2019
Beleid

Jaarrekening 2018 Zorgbedrijf Sakura

- Jaarrekening 2018

- Advies OCMW Raad

Downloads:
18/07/2019
Beleid

Aanpassing 2019/3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Bundel aanpassing meerjarenplan 2019 nr.3

- SC besluit 08.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Vast bureau besluit 08.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Raad Maatschappelijk Welzijn 29.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Gemeenteraadbesluit 29.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3. éénjarig meerjarenplan 2019

Downloads:
17/07/2019
Beleid

OCMW jaarrekening 2018

- OCMW jaarrekening 2018

- Vast bureau besluit 03.06.2019 OCMW jaarrekening

- SC besluit 03.06.2019 OCMW jaarrekening kennisname

- RMW besluit 24.06.2019 jaarrekening 2018 OCMW vaststelling

- GR besluit 24.06.2019 OCMW jaarrekening 2018 kennisname

Downloads:
17/07/2019
Beleid

Stad jaarrekening 2018

- SC besluit 03.06.2019 Jaarrekening 2018 Stad akkoord

- GR besluit 24.06.2019 Jaarrekening 2018 Stad vaststelling

- Stad jaarrekening 2018 bundel

Downloads: