Bekendmakingen

Agenda en beslissingen raadplegen

Raadpleeg de agenda en de (ontwerp)beslissingen van de gemeenteraad en de commissies. Ook titels van collegebeslissingen kan u raadplegen, evenals de titels van de besluiten van de algemene vergadering en raad van bestuur van welzijnsvereniging Sakura.

Vanuit de agenda kan u doorklikken naar:

 • de tekst van de beslissingen (voor de gemeenteraad)
 • de tekst van de ontwerpbesluiten (voor de vergaderingen van de commissies)
 • de titels van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
 • de titels van de beslissingen van de AV en RvB van Sakura

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 235 31 00, e-mail: secretariaat@lokeren.be

Bekendmakingen op categorie

Alle berichten Andere Beleid Besluiten Besluiten burgemeester Financieel Gemeenteraad Gemeenteraadscommissies Huisvesting Omgevingsvergunning Ondernemen Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Politieraad Politieverordening Premies Raad voor Maatschappelijk Welzijn Rechtspositieregeling Reglementen Rooilijnplan Ruimtelijke ordening Straatnamen Verkeer

27/10/2022
Ondernemen

Bekendmaking: vacatures voor eetkramen tijdens Kerstmarkt 2022

Voor ons evenement Kerstmarkt 2022 op 9 en 10 december maken we 2 vacatures voor eetkramen bekend met volgende specificaties:

 • eetkramen met hartige voeding die geen hamburgers/braadworsten of loempia's verkopen
 • minstens 1 kraam met een veggie aanbod

De kramen moeten zowel op vrijdag (18 tot 00 uur) als zaterdag (15 tot 00 uur) deelnemen aan de kerstmarkt. De maximumafmeting voor deze kramen is 7 x 3 meter in open toestand. 

De kramen moeten gebruik maken van herbruikbaar cateringmateriaal dat aangeleverd wordt door de dienst Toerisme. Er mag geen drank verkocht worden op deze eetkramen. Het standgeld voor beide dagen van de kerstmarkt (9 en 10 december) bedraagt 100 euro.

Kandidatuur indienen

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 8 november 2022 om 12 uur.
De kandidatuur moet verstuurd worden via mail naar economie@lokeren.be en moet volgende informatie bevatten:

 • Naam, adres en GSM nummer
 • Omschrijving van het artikel dat verkocht zal worden
 • Afmetingen kraam (= lengte x diepte in opengestelde toestand)

Volgende documenten moeten meegestuurd worden met de kandidatuurstelling:

 • een kopie van beide zijden van de machtiging ambulante handel als werkgever
 • een kopie van de elektrische en/of gaskeuring van het kraam
 • een kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid + brandrisico's
 • een kopie van de toelating FAVV

De kandidaturen zullen door de dienst Toerisme, evenementen en museum beoordeeld worden op aanbod, uitstraling van het kraam en afmetingen van het kraam. Tevens zal diversiteit in het aanbod in de beoordeling worden meegenomen.