Verkiezingen 2024

Het is al even geleden dat we nog naar de stembus trokken. Volgend jaar zullen we opnieuw een aantal keer onze stem uitbrengen: voor de Europese verkiezingen, de federale, de regionale én de lokale verkiezingen.

Europese verkiezingen - 9 juni 2024

Tijdens de Europese verkiezingen kiezen we wie ons mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Deze verkiezingen vinden om de 5 jaar plaats. Nieuw is dat wie volgend jaar 16 of 17 jaar oud is, ook zijn stem mag uitbrengen. Jongeren mogen dus zelf kiezen. Wel moeten ze zich vooraf registreren, in tegenstelling tot volwassenen, die automatisch op de kiezerslijst staan.

Wil je jou registreren? Dat kan online via inschrijving.verkiezingen.fgov.be, aanmelden kan via eID of Itsme of download het formulier.

Federale verkiezingen - 9 juni 2024

Tijdens de federale verkiezingen kiezen we wie mag zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Regionale verkiezingen - 9 juni 2024

Bij deze stemming kiezen we wie de bevolking vertegenwoordigt in de parlementen van de verschillende regio's in ons land: 

  • Vlaams Parlement
  • Waals Parlement
  • Brussels Hoofdstedelijk Parlement
  • Parlement van de Franstalige Gemeenschap
  • Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Lokale verkiezingen - 13 oktober 2024

Tot slot vinden in oktober de provinciale en de gemeentelijke verkiezingen plaats. Dan kiezen we wie zetelt in de provincieraad en gemeenteraad. 

Meer weten?

De Europese, federale en regionale verkiezingen worden om de 5 jaar georganiseerd door De Dienst Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De lokale verkiezingen worden om de 6 jaar georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen. Val je in een andere categorie (Belgen in het buitenland, Europeanen en niet-Europeanen die verblijven in België, 16- of 17-jarigen), dan kan je in bepaalde gevallen ook deelnemen aan de verkiezingen. Op de websites van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de Vlaamse overheid vind je daarover meer info terug.