Thema Preventie en handhaving

Preventie en handhaving


DIENST/PRODUCT

Politiereglement

DIENST/PRODUCT

Zwerfkatten

De Dienst Integrale Veiligheid beschikt jaarlijks over een budget om het aantal zwerfkatten via sterilisatie binnen de perken te houden.

DIENST/PRODUCT

GAS

Steden en gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om allerlei inbreuken op hun reglementen en verordeningen zelf aan te pakken met gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

DIENST/PRODUCT

Meldpunt overlast

Een onveiligheidsgevoel, een klacht met betrekking tot overlast, alsook samenlevingsproblemen kunnen gemeld worden op de Dienst Integrale Veiligheid.

DIENST/PRODUCT

Eco-team

Het Ecoteam van de dienst integrale veiligheid staat in voor het opruimen van zwerfvuil over het gehele grondgebied van Lokeren.

DIENST/PRODUCT

Buurtwerking

De dienst integrale veiligheid organiseert een buurtgerichte aanpak voor de Vlasdamwijk en de Hoedhaarwijk. De buurtwerking heeft als doel de sociale cohesie in de buurt te versterken en te werken aan het veiligheidsgevoel van de bewoners.

Hiervoor steunen wij op 3 pijlers:

  1. Aanspreekpunt: door de samenwerking met de lokale wijkinspecteur kunnen samenlevingsproblemen op vaste momenten gemeld...

DIENST/PRODUCT

Gemeenschapswachten

De Lokerse gemeenschapswachten zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Je kan ze duidelijk herkennen aan hun paarse uniform. Door hun aanwezigheid op straat verhogen ze het veiligheidsgevoel en zijn ze een aanspreekpunt voor burgers.

DIENST/PRODUCT

NERO

NERO staat voor Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast.
Met het NERO-project wil het stadsbestuur snel en constructief reageren op overtredingen tegen het Algemeen Politiereglement van de stad Lokeren, door minderjarigen tussen 12 en 18 jaar.

DIENST/PRODUCT

Fietsdiefstalpreventie

De beste manier om je fiets te beschermen tegen diefstal is het goed en doordacht gebruik van een degelijk fietsslot. Daarnaast is het een must om je fiets gratis te laten labelen.

DIENST/PRODUCT

Bemiddeling

De dienst integrale veiligheid kan bij overlastproblemen tussen 1 of meer partijen voorzien in een bemiddelingsaanbod.

DIENST/PRODUCT

Inbraakpreventie

Inbraken in gebouwen hebben een grote impact die verder reikt dan het financiële plaatje. De morele schade die berokkend wordt is niet te onderschatten. Toch kan je als bewoner, handelaar of bedrijfsleider enkele cruciale en vaak relatief eenvoudige maatregelen nemen die de kans op inbraak verminderen.

DIENST/PRODUCT

Vogelgriep - ophokplicht

 
Het vogelgriepvirus circuleert op Belgisch grondgebied. Er zijn enkele gevallen vastgesteld bij pluimveebedrijven en bij wilde vogels. Sinds 15 november gelden daarom enkele verplichte maatregelen voor alle houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.
 
 
 

DIENST/PRODUCT

BE-Alert

DIENST/PRODUCT

Nucleair risico