NERO

Preventie en handhaving

Beschrijving

Met het NERO-project wil het stadsbestuur snel en constructief reageren op overtredingen tegen het Algemeen Politiereglement van de stad Lokeren, door minderjarigen tussen 12 en 18 jaar.

Het volledige politiereglement vind je hier

De aard van overtredingen kunnen zijn: gevaarlijk en/of roekeloos gedrag dat een risico vormt voor de andere gebruikers van het openbaar domein, respectloos en/of maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag dat ergerlijk, intimiderend of hinderlijk is voor andere personen, het belemmeren van de vlotte doorgang van andere personen. Voorbeelden van overtredingen door minderjarigen kunnen zijn: Negeren van  richtlijnen van de redders in het stedelijk openbaar zwembad, rondhangen en lawaai maken in de stedelijke bibliotheek, zich begeven op platte daken van gebouwen, veroorzaken van nachtlawaai, overtreden van speelplein & parkreglementen, gooien met stenen naar de security, …

Het stadsbestuur wil met het NERO-project een duidelijk signaal geven wanneer regels overtreden worden en anderzijds de ouders van de minderjarigen ondersteunen in hun opvoedingsplicht. De ouders worden ook aangespoord om hun verantwoordelijkheid op te nemen in het stellen van duidelijke grenzen naar hun kinderen en jongeren.

Hoe werkt het NERO-project?

Bij een eerste vaststelling zal de politie de minderjarige wijzen op zijn/haar gedrag en trachten te bemiddelen. Wanneer de minderjarige overtreder zijn/haar fout inziet, dan eindigt hier ook de tussenkomst van de politie en wordt er geen verder gevolg gegeven aan de feiten. Heeft de minderjarige geen oor naar het verhaal van de politie, dan wordt door de vaststellers van de politie een bestuurlijk verslag opgemaakt. Op basis van dit bestuurlijk verslag wordt aan de minderjarige en zijn/haar ouders een 'afsprakennota' voorgesteld.

In deze “afsprakennota” worden, op maat van de minderjarige en zijn/haar ouders, afspraken gemaakt tussen het NERO-project, de ouders en de minderjarige zelf. Deze afspraken kunnen zijn:

  • Geen nieuwe feiten plegen binnen de afgesproken begeleidingsperiode;
  • Zoeken naar zinvolle vrijetijdsbesteding voor de minderjarige in samenwerking met het JAC Lokeren;
  • School en onderwijsparticipatie van de ouders;
  • Doorverwijzing naar opvoedingsondersteuning;
  • Bemiddeling en individuele gesprekken met de minderjarige;
  • Het verrichten van vrijwillige gemeenschapsdienst.

 

Dienst Integrale veiligheid

Contact

Markt 8, 9160 Lokeren
09 235 31 15
integraleveiligheid@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Openingsuren dienst Integrale Veiligheid

Maandag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Dinsdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Woensdag: van 9 - 12 uur en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Vrijdag: van 9 - 12 uur of na afspraak