Gemeenschapswachten

Preventie en handhaving

Beschrijving

De Lokerse gemeenschapswachten zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Je kan ze duidelijk herkennen aan hun paarse uniform. Door hun aanwezigheid op straat verhogen ze het veiligheidsgevoel en zijn ze een aanspreekpunt voor burgers.

Na het volgen van een gespecialiseerde opleiding werden zij tevens beëdigd tot gemeenschapswacht-vaststeller. Dit betekent dat zij bepaalde inbreuken op het lokaal politiereglement kunnen vaststellen en rapporteren aan de sanctionerend ambtenaar.

Wat is hun takenpakket?

Het verhogen van het veiligheidsgevoel

De gemeenschapswachten houden toezicht tijdens de wekelijkse markt, in de bibliotheek, in het stadscentrum, aan het station, …

Hun toezicht valt onder het luik ‘preventie’ omdat de gemeenschapswachten het naleven van normen en voorschriften controleren zonder dat er sprake is van een overtreding. Op deze manier beperken ze storende situaties. Dit toezicht gaat samen met een zichtbare en geruststellende aanwezigheid. Hierdoor vormen de gemeenschapswachten de schakel tussen burgers en stedelijke diensten. Vragen van burgers worden doorgegeven en euvels in het straatbeeld worden gesignaleerd. Ze zijn dus het meldpunt voor ‘wreveltoestanden’ en voor problemen die voor overlast kunnen zorgen. Voorbeelden hiervan zijn onveilige plaatsen, kapot of defect straatmeubilair, achtergelaten fietsen, …

De gemeenschapswachten hebben veel aandacht voor de veiligheid en de netheid van de stad.

Het voorkomen en indien nodig vaststellen van maatschappelijke overlast

Via persoonlijke contacten sporen ze de burgers aan om hun gedrag aan te passen of een bepaald reglement te respecteren. Dit gebeurt steeds op een hoffelijke manier. Indien de preventie geen soelaas kan brengen kunnen de gemeenschapswacht-vaststellers inbreuken op het lokaal politiereglement vaststellen en rapporteren aan de sanctionerend ambtenaar via een bestuurlijk verslag. Voorbeelden van inbreuken zijn sluikstorten of het niet naleven van het reglement op de afvalophaling.

Het uitvoeren van acties om o.a. diefstal en verkeersonveiligheid te beperken

Burgers worden gesensibiliseerd rond veiligheid en criminaliteitspreventie. Via acties of persoonlijke contacten vestigen de gemeenschapswachten de aandacht op de geldende regelgeving. Zo proberen ze een mentaliteitsverandering op gang te brengen. Voorbeelden van deze acties zijn de ‘actie anti-autodiefstal’, ‘actie gauwdiefstalpreventie’, medewerking fietsexamen,…

Gemachtigd opzichter en ondersteuning politie bij evenementen

Daarnaast vervullen de gemeenschapswachten ook specifieke taken met betrekking tot verkeersveiligheid. In de schoolomgeving kunnen de gemeenschapswachten ingeschakeld worden als ‘Gemachtigd Opzichter’. Hierbij helpen ze de kinderen veilig de baan over te steken en laten ze het verkeer vlot verlopen. Bij evenementen, zoals carnaval, koveken, offerfeest, vuurwerk,… verlenen de gemeenschapswachten bijstand aan de politie door hoofzakelijk aan wegversperringen te bemannen en burgers te informeren.

Dienst Integrale veiligheid

Contact

Markt 8, 9160 Lokeren
09 235 31 15
integraleveiligheid@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Openingsuren dienst Integrale Veiligheid

Maandag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Dinsdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Woensdag: van 9 - 12 uur en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Vrijdag: van 9 - 12 uur of na afspraak