Artikels onder Reglementen

Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: Ingekohierde algemene gemeentebelasting bedrijven (Register nr.16)

- Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: ingekohierde algemene gemeentebelasting bedrijven

Meer lezen13/08/2020

Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: ingekohierde plaatsrechten vaste standplaatsen markten (Register nr. 20)

- Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: ingekohierde plaatsrechten vaste standplaatsen markten

Meer lezen13/07/2020

Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: ingekohierde belasting op plaatsen terrassen openbare weg (Register nr. 19)

- Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: ingekohierde belasting op plaatsen terrassen openbare weg

Meer lezen13/07/2020

Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: ingekohierde belasting op nachtwinkels (Register nr. 18)

- Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: ingekohierde belasting op nachtwinkels

Meer lezen13/07/2020

Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: ingekohierde belasting op aanplakborden (register nr.17)

- Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: ingekohierde belasting op aanplakborden

Meer lezen13/07/2020

Carnaval 2020 - Praalwagens

Algemene vergunning praalwagens carnaval

Meer lezen13/02/2020

Carnaval 2020

Algemene vergunning vermommen.

Meer lezen13/02/2020

2019/065 - 2019/101 - Herstemde belasting- en retributiereglementen

Ingekohierde belasting op woningen en of kamers die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar

Ingekohierde belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Ingekohierde belasting op tweede verblijven

Opcentiemen

Ingekohierde belasting op het niet afkoppelen van hemelwater

Ingekohierde belasting op plaatsrechten voor vaste standplaatsen op markten

Ingekohierde belasting op het gebruik openbaar...

Meer lezen23/12/2019

2017/057 Goedkeuring retributies en gemeentebelastingen

Retributie op het bewonersparkeren - Goedkeuring

Retributie op het parkeren in de zones met beperkte parkeertijd: blauwe zones en de openbare weg met blauwe zone reglementering - Goedkeuring

Retributie op het betalend parkeren - Goedkeuring

Stedelijk parkeerbeleid. Tarieven en modaliteiten van de gemeentelijke parkeerkaarten - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op woningen...

Meer lezen20/03/2017