04/05/2020

Gemeentebelasting. Ingekohierde algemene gemeentebelasting op bedrijven. Goedkeuring

Financieel Gemeenteraad Reglementen