23/12/2020

Ingekohierde belasting op woningen en/of kamers die als ongeschikt en of onbewoonbaar beschouwd worden

Reglementen