Artikels onder Financieel

EVA Gezinswelzijn jaarrekening 2023 (publicatie 24/06/2024)

 • Jaarrekening 2023 EVA Gezinswelzijn
 • GR besluit 2024 06 24 Jaarrekening 2023 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Goedkeuring

Meer lezen24/06/2024

Jaarrekening 2023 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 24/06/2024)

 • Jaarrekening 2023 Stad Lokeren en OCMW Lokeren
 • SC besluit 2024 06 10 Jaarrekening 2023 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren - Kennisname
 • VB besluit 2024 06 10 Jaarrekening 2023 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren - Kennisneming
 • GR besluit 2024 06 24 Jaarrekening 2023 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren – Vaststelling
 • GR besluit 2024 06 24 Jaarrekening 2023 Gedeelte OCMW...

Meer lezen24/06/2024

Documentatie bij jaarrekening 2023 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 24/06/2024)

 • Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
 • Overzicht verbonden entiteiten
 • Personeelsinzet
 • Samenstelling beleidsdomeinen
 • Toegestane werkings- en investeringssubsidies
 • Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Meer lezen24/06/2024

Documentatie bij jaarrekening 2022 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 26/06/2023)

 • Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
 • Overzicht verbonden entiteiten
 • Personeelsinzet
 • Samenstelling beleidsdomeinen
 • Toegestane werkings- en investeringssubsidies
 • Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Meer lezen26/06/2023

EVA vzw Gezinswelzijn jaarrekening 2022 (publicatie 26/06/2023)

 • Jaarrekening 2022 EVA vzw Gezinswelzijn
 • SC besluit 2023 06 12 Jaarrekening 2022 EVA vzw Gezinswelzijn en vzw Junior Betaling subsidie Kennisneming
 • GR besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022 EVA vzw Gezinswelzijn en vzw Junior Goedkeuring

Meer lezen26/06/2023

Jaarrekening 2022 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 26/06/2023)

 • Jaarrekening 2022 Stad Lokeren en OCMW Lokeren
 • SC besluit 2023 06 12 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren
 • VB besluit 2023 06 12 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren
 • GR besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling
 • RMW besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren...

Meer lezen26/06/2023

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2021/3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Omgevingsanalyse - Jouw gemeente in cijfers Stad Lokeren 2021 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Organogram (publicatiedatum 20/12/2021)

- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort  AMJP 2021-3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Overzicht verbonden entiteiten AMJP 2021-3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Personeelsinzet AMJP 2021-3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Samenstelling...

Meer lezen20/12/2021

2019/065 - 2019/101 - Herstemde belasting- en retributiereglementen

Ingekohierde belasting op woningen en of kamers die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar

Ingekohierde belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Ingekohierde belasting op tweede verblijven

Opcentiemen

Ingekohierde belasting op het niet afkoppelen van hemelwater

Ingekohierde belasting op plaatsrechten voor vaste standplaatsen op markten

Ingekohierde belasting op het gebruik openbaar...

Meer lezen23/12/2019

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 (publicatiedatum 20/12/2019)

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (publicatiedatum 20/12/2019)

Meer lezen20/12/2019

2017/057 Goedkeuring retributies en gemeentebelastingen

Retributie op het bewonersparkeren - Goedkeuring

Retributie op het parkeren in de zones met beperkte parkeertijd: blauwe zones en de openbare weg met blauwe zone reglementering - Goedkeuring

Retributie op het betalend parkeren - Goedkeuring

Stedelijk parkeerbeleid. Tarieven en modaliteiten van de gemeentelijke parkeerkaarten - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op woningen...

Meer lezen20/03/2017

2016/340 goedkeuring retributies en gemeentebelastingen

Retributie op het parkeren in de zones met beperkte parkeertijd: Blauwe zones en de openbare weg met blauwe zone reglementering - Goedkeuring

Retributie op het parkeren in een Zone E9 met vermelding van de maximale parkeerduur - Goedkeuring

Retributie op het bewonersparkeren - Goedkeuring

Retributie op de omgevingsvergunningen - Goedkeuring

Retributie op de verkavelingsvergunningen -...

Meer lezen19/12/2016

2015/314 goedkeuring retributies en gemeentebelastingen

De Burgemeester van de Stad Lokeren maakt hierbij overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet volgend gemeenteraadsbesluit tijdens de zitting van 14 december 2015 bekend:

 •         Retributie op huwelijken. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Contant te betalen belasting op de afgifte van administratieve stukken....

Meer lezen14/12/2015