14/12/2015

2015/314 goedkeuring retributies en gemeentebelastingen

Financieel

De Burgemeester van de Stad Lokeren maakt hierbij overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet volgend gemeenteraadsbesluit tijdens de zitting van 14 december 2015 bekend:

  •         Retributie op huwelijken. Goedkeuring.
  •         Gemeentebelastingen. Contant te betalen belasting op de afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring.
  •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op tweede verblijven.
  •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels of onbebouwde gronden in industriegebied. Goedkeuring.
  •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde algemene gemeentebelasting op bedrijven. Goedkeuring.
  •         Gemeentebelastingen. Aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting. Goedkeuring.
  •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op woningen en/of gebouwen en/of kamers die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd. Goedkeuring.

Deze besluiten liggen vanaf heden ter inzage op de Financiële Dienst, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, alle werkdagen van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u (op dinsdag tot 19.00u en niet op vrijdagnamiddag).
Al deze documenten zijn ook hier te raadplegen.

Vorige items