03/04/2019

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Goedkeuring

Financieel