Adviesraden

Via verschillende adviesraden betrekt de stad Lokeren experten en burgers bij haar beleid. Deze adviesraden hebben een vaste samenstelling en organiseren verschillende vergaderingen per jaar. De raden adviseren op vraag van de stad of uit eigen initiatief, hun initiatieven zijn niet-bindend.

Onze stad beschikt bovendien over heel wat verenigingen die bijdragen tot de sociale cohesie en gevoelens van betrokkenheid en welbevinden bij onze burgers. Die verenigingen (sport-, jeugd-, amateurkunsten- of feestvereniging en jeugdhuizen) willen we dan ook blijven waarderen en ondersteunen. Of jouw vereniging in aanmerking komt voor een erkenning en hoe je die erkennning moet aanvragen, lees je hier.

 

Cultuurraad Lokeren

Voorzitter: Annemie Scheepers
Secretaris: Karen Van de Weghe

 

Post jouw event hier

Heb jij een hart voor cultuur?
Twee keer per jaar brengt de Cultuurraad Lokeraars samen op  een Open Cultuurplatform. 
Kom naar het Open CultuurPlatform op maandag 29 april. Elke Lokeraar of Moerbekenaar die actief is of interesse heeft in het culturele leven in Lokeren is welkom. Locatie: Dacknamdak, Daknam-Dorp 89. Aanvang om 19.30 uur. Deuren...

Bezoek site  

Erfgoedcommissie

Voorzitter: Marnix Baetens
Secretaris: Nathalie Ferket

Bezoek site  

Jeugdraad

Voorzitter: Matthias Van Acker
Ondervoorzitter: Ilke Spittaels
Secretaris: Leen Van Eetvelde

Bezoek site  

Lokaal overleg kinderopvang

Voorzitter: Katia Moreno
Secretaris: Leen Vermeulen

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is en geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. 

Bezoek site  

Mondiale Raad Lokeren

Voorzitter: Els Van Waes
Ondervoorzitter: Bob Van Lancker
Secretaris: Jolien Baert

De Mondiale Raad Lokeren is een erkende adviesraad, en verenigt organisaties en individuele leden die actief zijn rond internationale solidariteit. Ze geeft advies aan het College van Burgemeester en Schepenen over verschillende thema’s, maar vooral over Lokeren als Faire Gemeente.

De raad is werkzaam via eigen werkgroepen en zet in op diverse acties, om zo een groter draagvlak te creëren...

Bezoek site  

Omgevingsraad

Voorzitter: Jérôme Van Kerckhove
Secretaris: Katrien Dedeken

De omgevingsraad is de samenvoeging van de vroegere GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) en de milieuraad. Door het Decreet van 25/04/2014 betreffende de Omgevingsvergunning werden stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen samengevoegd tot omgevingsvergunningen. Ook de voormalige diensten stedenbouw en milieu werden samengevoegd tot de sector omgeving. Bijgevolg vond...

Bezoek site  

Ouderenraad

Voorzitter: Marc Cogen
Ondervoorzitter: Robrecht Vanoutrive
Secretaris: Kathleen Beirnaert

De ouderenraad is een adviesorgaan erkend door de stad Lokeren dat de ouderen in onze stad vertegenwoordigt.  Het doel is invloed te kunnen uitoefenen op het lokale beleid ten aanzien van die beleidsonderwerpen die van invloed zijn op de positie van ouderen in de stad.

Onder het begrip "ouderen" wordt in dit verband  verstaan: het deel van de bevolking van 60 jaar en ouder.

De...

Bezoek site  

Raad lokale economie

Voorzitter: Tom Vanderstraeten
Secretaris: Kristof Laureys

De Raad Lokale Economie adviseert de stedelijke overheid in de ruimste zin en brengt dit advies uit op eigen initiatief of op uitdrukkelijk verzoek van de stedelijke overheid. Deze raad staat tevens in om overleg en samenwerking tot stand te brengen onder alle verenigingen, instellingen en diensten die actief zijn in het economisch gebeuren in de stad.

 

 

De Raad Lokale Economie is...

Bezoek site  

Raad voor Toerisme

Voorzitter: Hugo Lambrechts
Ondervoorzitter: Wendy Rotthier en Franky Baeyens
Secretaris: Charlotte Inghels


Bezoek site  

Sportraad

Voorzitter: Albert D'Hanis
Ondervoorzitter: Geert De Borger
Secretaris: Patrick Van Hooste

Bezoek site  

Stedelijke raad voor feestelijkheden

Voorzitter: Rony Van Beneden
Ondervoorzitter: Maria De Rooze
Secretaris: Christine Temmerman

Bezoek site  

Stedelijke raad voor land- en tuinbouw

Voorzitter: Dirk Martens
Secretaris: Marleen Van Hecke

Bezoek site  

Stedelijke welzijnsraad

Voorzitter: Hervé Devos
Secretaris: Ellen Fierens

De Welzijnsraden van Lokeren en Moerbeke maakten gezamenlijk een memorandum, naar aanleiding van de verkiezingen van oktober 2024. In de bijlage kan je 2 bestanden terugvinden: een samenvatting en de uitgebreide versie.

Bezoek site  

Verkeersraad

Voorzitter: Sarah Van Wichelen
Secretaris: Jeroen Rottiers

Bezoek site  

Ben je zelf een lid van een adviesraad en wil je graag de site beginnen vullen? Download dan hier de handleiding en ga aan de slag.