Artikels onder Gemeenteraad

2019/065 - 2019/101 - Herstemde belasting- en retributiereglementen

Ingekohierde belasting op woningen en of kamers die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar

Ingekohierde belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Ingekohierde belasting op tweede verblijven

Opcentiemen

Ingekohierde belasting op het niet afkoppelen van hemelwater

Ingekohierde belasting op plaatsrechten voor vaste standplaatsen op markten

Ingekohierde belasting op het gebruik openbaar...

Meer lezen23/12/2019

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 (publicatiedatum 20/12/2019)

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (publicatiedatum 20/12/2019)

Meer lezen20/12/2019

Bekendmaking gemeenteraad 3 september 2018

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen18/03/2019

Toelichtende nota's RMW 25/3

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen14/03/2019

Toelichtende nota's gemeenteraad 25/3

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen14/03/2019

Besluiten RMW 25/2 (2019/15)

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen05/03/2019

Besluiten gemeenteraad 25/2 (2019/14)

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen05/03/2019

Huishoudelijk reglement gemeenteraad en RMW (2019/13)

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen19/02/2019

Toelichtende nota RMW 25/2

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen18/02/2019

Toelichtende nota gemeenteraad 25/2

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen18/02/2019

Dagorde RMW 25/2

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen18/02/2019

Dagorde gemeenteraad 25/2

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen18/02/2019

Besluiten Raad Maatschappelijk Welzijn 28 januari (2019/9)

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen05/02/2019

Besluiten gemeenteraad 28 januari 2019 (2019/8)

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen05/02/2019

Dagorde gemeenteraadscommissie Omgeving (2019/7)

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen05/02/2019

Besluiten en toelichting RMW (2019/4)

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen22/01/2019

Besluiten en toelichting Gemeenteraad 3 januari (2019/3)

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen22/01/2019

Toelichtende nota raad voor maatschappelijk welzijn 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen21/01/2019

Toelichtende nota gemeenteraad 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen21/01/2019

Dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen21/01/2019

Dagorde gemeenteraad 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen21/01/2019

Besluiten gemeenteraad 3 januari (2019/1)

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen18/01/2019

Beslissingen gemeenteraad 17 december

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen24/12/2018

Zetelverdeling Bijzonder Comité Sociale Dienst 2018/122

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen18/12/2018

Bekendmaking gemeenteraad 18 december

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen07/12/2018

Bekendmaking gemeenteraad 17 december

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen07/12/2018

Financiele commissie komt samen op 10 december

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen05/12/2018

Besluiten gemeenteraad 26 november

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen27/11/2018

Besluiten gemeenteraad 22 oktober

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen25/10/2018

Bekendmaking aangenomen punten 3 september 2018

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen11/09/2018

2018/94: bekendmaking beslissingen gemeenteraad 25 juni

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Beslissing gemeenteraad 26 maart

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Bekendmaking agenda gemeenteraad 29 januari 2018

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Bekendmaking Hazelstraat

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Bekendmaking besluiten gemeenteraad september 2017

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

2018/86 Besluiten gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Bekendmaking gemeenteraad 18 oktober

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

2018/74 bekendmaking gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Agenda gemeenteraad 11 september

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Agenda gemeenteraad 23 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Bekendmaking gemeenteraad 12 maart

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Aangenomen agendapunten 26 juni

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Beslisssingen gemeenteraad 12 maart

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Beslissingen gemeenteraad 29 januari

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Sluiting openbaar onderzoek Tarwestraat

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Beslissingen gemeenteraad 18 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Bekendmaking gemeenteraad 19 oktober

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Straatnaam Hubert De Maenstraat

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Beslissingen gemeenteraad 23 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Bekendmaking extra gemeenteraad 26 maart

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

Straatnaam Bietenstraat

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

84/2018 bekendmaking gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

PV Sluiting openbaar onderzoek Hubert De Maenstraat

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018

2017/057 Goedkeuring retributies en gemeentebelastingen

Retributie op het bewonersparkeren - Goedkeuring

Retributie op het parkeren in de zones met beperkte parkeertijd: blauwe zones en de openbare weg met blauwe zone reglementering - Goedkeuring

Retributie op het betalend parkeren - Goedkeuring

Stedelijk parkeerbeleid. Tarieven en modaliteiten van de gemeentelijke parkeerkaarten - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op woningen...

Meer lezen20/03/2017