Bibliotheek

De bibliotheek is uitzonderlijk gesloten op woensdag 25 oktober vanwege verwachte stroomstoringen n.a.v. aansluiting van nutsvoorzieningen. Hier wordt rekening mee gehouden bij de berekening van de uitleentermijn van materialen.

Kinder- en jeugdjury

logoKinderen en jongeren van de 3de kleuterklas tot en met het 4de secundair die graag lezen, kunnen zich in de bibliotheek van Lokeren aansluiten bij de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV). Lees er hier alles over en schrijf je in.

Reserveren

Alle bibliotheekmaterialen kunnen gereserveerd worden. Je kunt reserveren rechtstreeks aan de uitleenbalie, per telefoon (09/340.50.70) of via je account op mijn.bibliotheek.be.

Verlengen

Alle geleende materialen kunnen éénmaal (1x) verlengd worden, tenzij ze door een andere lener gereserveerd werden.Verlengen kan rechtstreeks aan de uitleenbalie, per telefoon (09/340.50.70) of via je account op mijn.bibliotheek.be.

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag.

Nieuws

--MIJN OVINOB WORDT MIJN BIBLIOTHEEK
Vanaf nu wordt de website Mijn Bibliotheek gebruikt om zelf te verlengen, je uitleengeschiedenis bij te houden en nog veel meer !!

--VOORLEESMOMENT
iedere 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.30 tot 10.45 uur

Kom maar luisteren... als je durft!
voor kinderen van 4 tot 7 jaar, tussen de kinderboeken, gratis.

--INLEVERBUS
Je kan buiten de openingsuren, materialen in de inleverbus deponeren.De materialen worden de volgende werkdag verwerkt.
Zorg wel steeds dat de materialen volledig zijn.