(2016) Kristien DE NEVE "De verbroken horizon"

De tentoonstelling “De verbroken horizon”, die kunstenaar Kristien De Neve in het Park ter Beuken heeft opgebouwd, is het sluitstuk van een trilogie rond “the missing object” (het ontbrekende object), een project gestart in Rome in 2014. In het grasveld is een groep van zes figuren geplaatst die elk hoog op golvende vluchtlijnen zitten.

Deze sculpturen zijn kleurrijk omwikkeld met stof van kleren, gedragen door heel veel mensen. Ze zijn dus elk het beeld van een ruime collectiviteit, niet van een apart individu. In de vijver is een heel grote stoel geplaatst , een ‘neder-zetting’, aangekleed door velen in samenwerking met de kunstenaar. Van oudsher zoekt de mens naar een samenleving op mensenmaat.

Maar de zitting van de stoel is hol en rond de grote stoel drijven lege hemden. In deze periode van diepe sociale crisis is een mentaliteits-verandering nodig. Wanneer het bewustzijn van onze fundamentele onderlinge afhankelijkheid sterker zal worden dan het streven naar eigenbelang, zullen we we een nieuw evenwicht bereiken, waarbij de verbondenheid tussen alles wat bestaat hét fundament wordt voor ons denken en ons handelen.