Park ter Beuken

Het Park ter Beuken: Tijdelijk Centrum voor Ruimtelijke Kunst

De stad Lokeren heeft een lange traditie in de aandacht die zij schenkt aan het verwerven en behouden van kunstzinnig patrimonium in de (groene) publieke ruimte. Sinds 1971 is op dit vlak een commissie kunstpatrimonium werkzaam die vanaf 1981 de idee heeft opgevat in het intimistische en toch monumentale Park ter Beuken in de Groendreef (what’s in a name) jaarlijks een zomertentoonstelling te organiseren als een pop-up Centrum voor Ruimtelijke Kunst.

Van meet af aan werd ervoor geopteerd kunstenaars uit te nodigen die bereid zijn de dialoog met de aangelegde natuur in het park aan te gaan, om werk te creëren met een link naar het weelderige groen. Dat is niet steeds een simpele opdracht voor de aangezochte kunstenaars, het park blijkt immers een kunstwerk op zich. En dat vraagt om bezinning en creativiteit tegelijkertijd.

De commissie is er trots op dat sinds tientallen jaren kunstenaars in min of meerdere mate in dit opzet geslaagd zijn. Daar waren gevestigde namen bij maar evenzeer werden kansen gegeven aan jong en/of aankomend talent.
Bescheidenheid, verscheidenheid en kwaliteit zijn de waarmerken van deze kunstzinnige oefening, aanvankelijk jaarlijks en in de zomerperiode maar sinds kort tweejaarlijks en evenmin gebonden aan de seizoenen. Sommige projecten gedijen immers beter in een mistig herfstlandschap (Nicolodi) of in een naakt winterlandschap (De Bruyckere). Het resultaat is telkens een beperkte (solo-project!) maar duidende expositie.

Tenslotte kan de stad zich na sommige tentoonstellingen verheugen in de aanwinst van een werk voor het artistiek publiek patrimonium.
Daardoor verdient Lokeren niet enkel het imago van een groene maar zeker ook van een ‘beeldige’ stad.

(Piet Van Loocke/ 2016)