(2008) Frans WUYTACK "De terugkeer van de mens"

“Waarnemen is geen neutrale ervaring maar medeplichtigheid”

“het overleven van de mens hangt af van de ontdekking van de hoop als sociale kracht”

“Voel je iets van dat summiere spel van mensen in hun dormen, wanneer ze sterven elke dag ?

Vandaag kan je nog twijfelen en morgen word je reeds bgraven.

Niets staat meer op het spel, tenzij een vreemd gevoel van denken” 

F. Wuytack