(2001) Johan TAHON "Stellar Octopus"

“...De beelden zelf.  Ze wringen zich in alle bochten,  Reiken vanuit de hoogte neer naar de grond.  Zijn wankel en kunnen zichzelf nauwelijks in evenwicht houden.  Ze lijken te aarzelen en staan als jonge herten op hun broze poten.  Ondanks de nagenoeg perfecte technische uitvoering, lijken ze gebrekkig.  De ruimte om hen heen lijkt hen te stutten, vaste grond onder de voeten te geven, aan te vullen wat ze ontberen.  Wie goed kijkt, merkt dat er zich tussen die vershillende entiteiten een dialoog ontspint... Ze lijken de (neven)producten van een onlesbaar verlangen.  Een verlangen naar meer, naar hoger, naar eenheid."