(1999) Bart DECQ "Nieuwe entiteiten"

“Bart Decq toont de texturaliteit, het textuur zijn van alles, als sculpturale betekenaar, en de intertexturaliteit, de plaats waar verschillende texturen in elkaar overlopen, verwijzend zonder einde naar steeds andere sculpturale vormen.  Decq toont ons inderdaad wat textuur is.  Lassen worden in valle braamexpansie zichtbaar gelaten.  Sporen van werktuigen worden niet geweerd (...)  De term die Deridda gebruikt is “deconstructie”, inmiddels al even versleten als een kindergadget.  Maar de gedacht blijft bewaard.  Deze is dat alle geconstrueerd is en dat de wijze van constructie in grote mate dd inhoud mee bepaald.  In de deconstructie poogt men dit geconstrueerd zijn bloot te leggen.  De naden worden zichtbaar gemaakt." 

Willem Elias