(1997) Paul GEES "Tussen de bomen de sterren zien"

  

"Ruimte is bij Gees geen statisch gegeven maar een constante flux van mogelijkheden en beperkingen, verbonden aan omstandigheden en materialen. (...)  Ruimte is voor Gees ook het ontsnappen aan de traagheid van de materie, het (schijnbaar) loskomen van de evidenties der zwaartekracht: 'soms lijken mijn werken net opgespannen katapulten, nauwelijks bij machte of bedwongen door hun kogels, afwachtend in een ingehouden moment'. De potentiele dymaniek van zijn sculpturen laat hen contrasteren met de rustgevende statica van de omgeving."

Johan Pas