(1996) Hilde VAN SUMERE

“...beschouwing is misschien het juiste woord om het gezamenlijke oeuvre van Hilde Van Sumere te karakteriseren waarbij de introspectie een grote rol speelt.  Het in-zichzelf -kijken wordt er uitgebeeld in zuivere vormen die discreet en delikaat bewerkt worden zodat de toeschouwer niet gehinderd wordt door overtollige haakpunten en zichzelf kan zoeken en terugvinden in wat hij ziet.  Waarschijnlijk wordt dat door sommigen ervaren als hermetisch maar het zoeken naar de essentie is nu eenmaal een experiment dat zich in het laboratorium van de eigen ziel afspeelt...”    

Ludo Bekkers