(1984) Michael MARTENS "Glas en spiegel, doorkijk en reflectie"