(1982) Wybrand GANZEVOORT

Ondanks zijn opleidiing als schilder-beeldhouwer heeft het werk van Ganzevoort Wybrand in feite meer met architectuur te maken, het integreren in een ruimte ... Hij spreekt in dat opzicht van het ritmeren van de ruimte : “Ritmeren, dat betekent de ruimte op een gevoelige manier verdelen. Wandelen is eveneens ritmeren van ruimte en dansen ... hoe meer je danst als je wandelt hoe mooier je de ruimte ritmeert...  Ik probeer met mijn structuren en ingrepen de ruimte te ritmeren, gevoelig te maken. Neen, niet de ruimte ... Eigenlijk maak je degene die de ruimte ondergaat gevoelig. De ruimte kun je niet gevoelig maken.”