Artikels onder Verkeer

Voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en ontwerp plan-MER voor vervoerregio Waasland

De vervoerregio Waasland heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp...

Meer lezen28/08/2023