10/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement voor het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Daknamstraat tussen de N70 en de Van Duysestraat n.a.v. het inrichten van het vaccinatiecentrum in het Daknamstadion van maandag 15 februari tot zondag 13 juni 2021.

Verkeer