College burgemeester en schepenen

Beleid Stad

 

 

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld)

burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad: veiligheidsdiensten, personeel, stafdiensten, voorzitter AZL

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.10, 09 340 94 00
Zitdag: vrijdag en zaterdag van 10 tot 11 uur
Burgemeester@lokeren.be

 

Filip Liebaut (CD&V)

omgeving, stadsvernieuwing, wonen, natuur en dierenwelzijn

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 2.10, 09 340 94 02
Zitdag: zaterdag van 9 tot 10.30 uur
filip.liebaut@lokeren.be

Claudine De Waele (Open Vld)

bevolking/burgerlijke Stand, evenementen, horeca, markten, middenstand

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.08, 09 340 94 39
Zitdag: woensdag van 10 tot 12 op het stadhuis; in het Woon- en Zorgcentrum van Eksaarde op afspraak
claudine.dewaele@lokeren.be

 

Sabine Van Rysselberghe (Open Vld)

infrastructuur, gebouwen, wegen en rioleringen, mobiliteit, groen

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.09, 09 340 94 38
Zitdag: vrijdag van 11 tot 12 en zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur
sabine.vanrysselberghe@lokeren.be

 

Nina Van der Sypt (CD&V)

welzijn, inburgering en integratie, onderwijs, landbouw

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 2.10, 09 340 94 02
Zitdag: dinsdag van 18 tot 19 uur 
nina.vandersypt@lokeren.be

 

Marjoleine de Ridder (CD&V)

sport, jeugd, kinderopvang

marjoleine.deridder@lokeren.be

Zitdag: dinsdag van 17.30 uur tot 18.30 uur op het stadhuis
woensdag van 17.30 tot 18.30 uur in Wistik/bib Eksaarde

Schepen Marjoleine De Ridder zal vandaag 2 april 2019 geen dienstbetoon hebben in het stadhuis maar morgen wel in Wistik/bib Eksaarde. Op dinsdag 9 en woensdag 10 april is de schepen afwezig. het eerstvolgende dienstbetoon is dus dinsdag 16 april.

 

Marina Van Hoorick (Open Vld)

cultuur, toerisme, mondiaal beleid

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.09, 09 340 94 38
Zitdag: dinsdag van 17.30 tot 18.30 uur
marina.vanhoorick@lokeren.be

 

Stefan Walgraeve (Open Vld)

financiën, ict, industriële ontwikkeling, zorgbedrijf Sakura

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.09, 09 340 94 38
Zitdag: maandag van 17 tot 18 uur
stefan.walgraeve@lokeren.be

 

  

Algemeen directeur

Steven.Verbeke@Lokeren.be
09 340 94 11