Bijzonder Comité Sociale Dienst

Beleid Stad

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst, met de schepen van Welzijn als voorzitter, beslist over elke individuele hulpvraag die aan het OCMW wordt gesteld. De beslissing wordt genomen op basis van een sociaal onderzoek en advies door een maatschappelijk werker.
De vergaderingen zijn besloten en vinden om de 14 dagen op donderdagavond plaats. Elk verzoek om hulp dient wettelijk immers binnen de maand te worden beantwoord.
De hulpvrager kan verzoeken om te worden gehoord teneinde zijn vraag te verduidelijken.
De verslagen zijn om reden van privacy niet te raadplegen, enkel de betrokkene wordt van de beslissing ingelicht.

 

Samenstelling bijzonder comité sociale dienst (bcsd)

Michel Van Wambeke: michel.vanwambeke@lokeren.be
De Brauwer Bram: bram.debrauwer@lokeren.be
Laureys Cindy: cindy.laureys@lokeren.be
Desoete Frederik: frederik.desoete@lokeren.be
De Maesschalck Christiane: christiane.demaesschalck@lokeren.be
Boone Norbert: norbert.boone@lokeren.be
De Witte Monique: monique.dewitte@lokeren.be
Poppe Senna: senna.poppe@lokeren.be