RUP Stationsomgeving

Om de buurt voor en achter het station aangenamer en meer uitnodigend te maken, werden in het verleden al bevragingen georganiseerd en een masterplan opgesteld. Een definitief plan bleef echter uit. Met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne op een andere locatie binnen de stad komt de zone van de huidige kazerne leeg te staan en is er nood aan een nieuwe invulling van die zone. Tijd om opnieuw aan de slag te gaan via een Ruimtelijke Uitvoeringsplan.

Op deze pagina raadpleeg je de verschillende documenten die deel uitmaken van de werkwijze tot de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).