Overlevingspensioen

Welzijn Senioren (Sociaal Huis)

Beschrijving

Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote.

Het recht op een overlevingspensioen vervalt wanneer je:

 • hertrouwt
 • een beroepsactiviteit uitoefent die niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Je hebt recht op een overlevingspensioen als:

  • je in 2024 minimum 49 jaar bent en 6 maanden; 
  • het huwelijk minstens één jaar geduurd heeft op het ogenblik van overlijden (bepaalde situaties worden gelijkgesteld met 1 jaar huwelijk);
  • je niet getrouwd bent;
  • je niet veroordeeld bent voor misdrijven tegenover de overleden huwelijkspartner

  Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, kan je een tijdelijk overlevingspensioen aanvragen voor de duur van 12 of 24 maanden.

Procedure

Je moet geen aanvraag doen als je overleden huwelijkspartner al gepensioneerd was.

In alle andere gevallen moet je wél een aanvraag doen.

Wat meebrengen

Identiteitskaart en indien nodig volmacht.

Regelgeving

Rijksdienst voor pensioenen Rijksinstituut voor sociale verzekeringen zelfstandigen
Pensioendienst voor de overheidssector

Afdeling Welzijn - dienst Zorg en Preventie

Contact

Grote Kaai 20, 9160 Lokeren
09 235 03 00
zorgenpreventie@lokeren.be

ENKEL beschikbaar op afspraak.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten