Inname openbaar domein - Signalisatievergunning

Mobiliteit

Beschrijving

Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je vooraf de toelating krijgen van het gemeentebestuur. Je vraagt een inname van het openbaar domein aan voor: het plaatsen van een werfwagen, verhuiswagen of een container, het afsluiten van (een deel van) de rijbaan, een inname van het voetpad, ... . Hou er rekening mee dat er kosten aangerekend worden voor een inname van het openbaar domein.

Voorwaarden

Je dient de aanvraag minstens 4 werkdagen voor de aanvang van de activiteiten in te dienen voor een vlotte verwerking. De aanvraag doe je digitaal via Eaglebe.

Let wel op:

 • situeert de aan te vragen inname zich langsheen een gewestweg, dient u eerst de aanvraag in te dienen bij Agentschap Wegen en Verkeer via dit formulier.

  De gewestwegen in Lokeren zijn de volgende:
  • N47 (Zelebaan, Koning Boudewijnlaan, Koningin Fabiolalaan)
  • N407 (Hillarestraat, Heiendestraat)
  • N70 (Gentsesteenweg, Tweebruggenstraat, Bergendriesstraat, Antwerpsesteenweg)

 • een aanvraag is geen onmiddellijke garantie voor goedkeuring.  De betrokken diensten zullen onderzoeken of de aanvraag niet storend is t.o.v. de buurt of weggebruikers en geen hinder of problemen veroorzaakt op openbaar domein vóór de toelating wordt afgeleverd.

Parkeerverbodsborden afhalen
Je kan de parkeerverbodsborden op basis van de vergunning afhalen bij de sector Infrastructuur (Weverslaan 18). Hou er rekening mee dat je voor afhalen of terugbrengen van borden steeds een afspraak moet maken.

Maak je afspraak:

 1. Maak je afspraak om borden op te halen
 2. Maak je afspraak om borden terug te brengen

Je betaalt per parkeerverbodsbord een waarborg van 40 euro . Dit is mogelijk via bancontact of cash.

De Stad ontleent enkel parkeerverbodsborden. Voor andere signalisatie kan je niet bij ons terecht.

 

Parkeerverbodsborden plaatsen
Na afhaling plaats je de parkeerverbodsborden minstens 24 uur op voorhand op de vergunde plaats. 

Procedure

Start de procedure onderaan de pagina op via de knop 'Digitaal Aanvragen'.

Prijs

Voor de inname van het openbaar domein wordt een kost aangerekend:

Inname openbaar domein: 2 euro/m² per begonnen maand

Inname betalende parkeerplaats: 8 euro/dag per parkeerplaats

container: €12,5 (eerste 3 dagen; vanaf dag 4: +€5/dag)

stelling: 2 euro/m² per begonnen maand

De verschuldigde taksen worden vereffend via een overschrijvingsformulier die na verloop van de termijn door het stadsbestuur worden nagestuurd. 

Dienst Wegen en Rioleringen

Contact

Weverslaan 18, 9160 Lokeren
09 235 31 00
infrastructuur@lokeren.be

Enkel op afspraak

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten