Thema Geldzorgen (Onderwijs)

Onderwijs
Geldzorgen (Onderwijs) Kinderopvang


DIENST/PRODUCT

Aanmelden en inschrijven secundair onderwijs

Alle leerlingen die starten in het 1ste jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 1B) melden zich eerst aan en schrijven dan pas in op school.

Aanmelden betekent dat je via deze website doorgeeft op welke scholen je het liefst je kind wil inschrijven.

DIENST/PRODUCT

Opvoedingsondersteuning

 

DIENST/PRODUCT

Aanmelden en inschrijven kleuter- en lager onderwijs

 

Wil je je kind inschrijven op een kleuter-of lagere school? Wil je je kind veranderen van school?

   

 

DIENST/PRODUCT

Brugfiguren - info voor scholen

            

DIENST/PRODUCT

Schooltoelage

DIENST/PRODUCT

Tussenkomst schoolkosten

DIENST/PRODUCT

Techniekacademie Lokeren

Zit jij in het zesde leerjaar en experimenteer je graag met techniek en wetenschap?
Wil je graag robots programmeren?
Een nestkastje uittekenen in 3D en volledig bouwen? Een nachtlamp maken?
Experimenteren in het chemie-labo?
Heb je interesse in een STEM-richting maar twijfel je nog een beetje?

 Dan is de techniekacademie iets voor jou!

 Gedurende 10 woensdagnamiddagen kan je jouw...

DIENST/PRODUCT

STOP 4-7

DIENST/PRODUCT

School- en studietoelagen