Buurtwerking

De dienst integrale veiligheid organiseert een buurtgerichte aanpak voor de Vlasdamwijk en de Hoedhaarwijk. De buurtwerking heeft als doel de sociale cohesie in de buurt te versterken en te werken aan het veiligheidsgevoel van de bewoners.

Hiervoor steunen wij op 3 pijlers:

  1. Aanspreekpunt: door de samenwerking met de lokale wijkinspecteur kunnen samenlevingsproblemen op vaste momenten gemeld worden in het vertrouwde buurthuis.
  2. Ontmoeting: in de buurtlokalen worden voor en door de wijkbewoners allerhande activiteiten georganiseerd. Dit versterkt de onderlinge sociale contacten.
  3. Wonen en leefbaarheid: de samenwerking tussen dienst integrale veiligheid en tuinwijk is binnen het patrimonium van de C.V.B.A. Tuinwijk niet weg te denken. Daarom wordt er nauw samengewerkt om de leefbaarheid en de woonkwaliteit te bewaken. Deze samenwerking werd op 10-03-2014 bekrachtigd door een samenwerkingsovereenkomst.

Hoedhaar 

In de wijk Hoedhaar is er een vaste ontmoetingsnamiddag op dinsdag, waar mensen uit de buurt, maar ook buitenstaanders, van harte welkom zijn.
Deze ontmoetingsnamiddag wordt gedragen door vrijwillige krachten.
Naast de wekelijkse ontmoetingsnamiddagen, wordt er maandelijks een activiteit georganiseerd.

Hierbij enkele voorbeelden van activiteiten.

- Bingo

- Souper met dansfeest

- Volksspelen

- Sinterklaas en kerstfeest

- Jaarlijkse daguitstap

- In de zomermaanden: petanque op het speelplein van Hoedhaar

Adres buurthuis: Haarsnijderslaan blok 8

 
Contactpersonen                                                     

Sofie Vandenhove                                                    Wijkinspecteur Lokale Politie

Markt 8, 9160 Lokeren                                             Veerle Van De Velde

09/340.95.03                                                          0478/82.93.79

Sofie.vandenhove@lokeren.be                                                                  

 

Openingsuren en permanentie

Permanentie in de wijk: woensdagnamiddag van 14u – 15u

Openingsuren buurthuis: dinsdagnamiddag van 13u30 – 18u30

 

Vlasdam

In de wijk Vlasdam vindt er tweewekelijks een bingonamiddag plaats. Hiernaast worden er activiteiten georganiseerd zoals een nieuwjaarsreceptie, paaskoffietafel. De data van deze activiteiten en bingonamiddagen worden bekend gemaakt via affiches en flyers.

Adres buurthuis: Vlashuisje, Vlasdam 7

Openingsuren en permanentie

Tweewekelijks op dinsdagnamiddag van 13u30 – 17u

Contactpersonen                                                     

Veerle Van Hee,                                                       Wijkinspecteur Lokale Politie

Markt 8, 9160 Lokeren                                              Lindsey Van den Berghe

09/340.95.02                                                           0478/82.93.91

e-mail: veerle.van.hee@lokeren.be