Sloop- en bouwpremie/ regenwater

De stad voorziet de volgende premies

- Sloop- en bouwpremie
Deze premie kan aangevraagd worden wanneer een woning wordt afgebroken die minstens 15 strafpunten telt. De aanvraag gebeurt voor de afbraak. De premie wordt pas uitbetaald als aan alle voorwaarden voldaan is.

Aanvraagformulier

- Hemelwater en infiltratiepremie 
Aan deze premie zijn enkele voorwaarden verbonden, nl.:
- geldt enkel wanneer dit niet in een bouwvergunning is opgenomen
- regenwaterput van min. 3000L
- het regenwater dient hergebruikt te worden (min. één aansluiting op een toilet of een wasmachine)
- de aanvraag gebeurt binnen de 6 maand

Aanvraagformulier

 

Premies van andere overheden/ externe instanties

Eandis: http://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen/overzicht-premies

Wonen Vlaanderen: https://www.wonenvlaanderen.be/premies

 

Via www.premiezoeker.be kan je zelf nagaan welke premies er zijn.