Premie voor het planten van bomen

Aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen (KLE's)

Elke burger die op grondgebied Lokeren voorziet in de aanleg en onderhoud van hoogstammige bomen, houtkanten, knotbomen, hagen, poelen…komt in aanmerking tot het verkrijgen van financiële compensatie ervan mits voldaan is aan de voorwaarden in het reglement. Het aanvraagformulier kan u downloaden of verkrijgen op de dienst milieu en landbouw

Bedrijfsplan

Een landschapsbedrijfsplan geeft aan hoe een land- of tuinbouwbedrijf zijn relatie met het omliggende landschap kan versterken. Zo'n plan wordt in overleg met de bedrijfsleider opgemaakt en houdt ook rekening met bedrijfsorganisatie, cultuurgeschiedenis en biodiversiteit.
Land- en tuinbouwers kunnen bij de Provincie terecht voor een gratis landschapsbedrijfsplan