Recyclagepark

Vanaf 1 januari hebben bewoners van deze straten ook toegang tot het recyclagepark van Lochristi. (Hier gelden andere openingsuren)

Wat en hoeveel kan je aanbieden op het recyclagepark? 

Alle particulieren uit Lokeren zijn toegelaten.  Bedrijven, zelfstandigen, vrij beroepen, instellingen, scholen, verenigingen, tweede verblijvers en (ver)nieuwbouwers die nog niet in Lokeren wonen kunnen toegang krijgen met een badge. Deze is af te halen in het Stadsmagazijn, Weverslaan 18 (elke werkdag van 8-12u en van 13-17u, gesloten op vrijdagnamiddag) aan de kostprijs van 25 euro.

Bedrijven, zelfstandigen, vrije beroepen, instellingen, scholen, verenigingen, tweede verblijvers en (ver)nieuwbouwers die (nog) niet in Lokeren wonen, kunnen nooit gratis terecht op het recyclagepark. Zij betalen voor elk type afval vanaf de eerste kg. Bedrijven e.d. zijn enkel toegelaten met huishoudelijk afval of vergelijkbaar bedrijfsafval in huishoudelijke hoeveelheden!

• het grofvuil
• de niet-recycleerbare fracties: asbesthoudend bouw- & sloopafval (eterniet)
• de recycleerbare fracties: gemengd tuinafvalboomstronkensnoeihoutpapier & kartonhol glasPMDharde plasticplastic foliesplastic drankdoppenplastic bloempottenplastic plantentraysIsomoCD- & DVD-doosjesCD- & DVD-schijfjeshoutafvalmetaalafvalvlak glassteenpuingips & pleister (gyproc)cellenbeton (ytong)roofingbandentextielkurktapijtafval, kaarsresten
• AEEA en KGA (o.a. frituuroliën en -vettenbatterijenprintercartridges, ...)

Registratie- en weeg-systeem

Klik hier om het registratie- en weegsysteem van het recyclagepark visueel te  doorlopen.

Kostprijs

Al het afval wordt gewogen én aangerekend via de DIFTAR-factuur.
Er moet niet meer contant betaald worden op het containerpark. Zolang je als inwoner van Lokeren niet boven de 500 kg afval per jaar brengt, betaal je niets (met uitzondering van grofvuil dat steeds betalend is). 

 tarieven recyclagepark

(*) Voor een gezin wonend in Lokeren zijn per dienstjaar de eerste 500 kg recycleerbaar + niet-recycleerbaar afval gratis (exclusief grofvuil, AEEA en KGA - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten/Klein Gevaarlijk Afval). 

Let op:
Als je meerdere types afval tegelijk wil aanvoeren, dan is het tarief van het type met het hoogste tarief van toepassing op je ganse lading

 

Er bestaat een handige folder over het Lokerse recyclagepark, die kan u hier downloaden