Meldpunt overlast

Een onveiligheidsgevoel, een klacht met betrekking tot overlast, alsook samenlevingsproblemen kunnen gemeld worden op de Dienst Integrale Veiligheid.

Hoe?

Je kan onze dienst via verschillende kanalen contacteren:

-       Persoonlijk contact

-       Telefonisch

-       Email

-       meldingskaart: zijn te verkrijgen op onze dienst, aan de infobalie van het stadhuis en in de stedelijke bibliotheek. Daarnaast kan u er ook voor kiezen om de surfen naar de website van de stad en een meldingskaart digitaal in te vullen en door te sturen.

Wat?

Wat gebeurt er met je melding? Alle meldingen die onze dienst bereiken worden aandachtig bekeken en geregistreerd. Vervolgens wordt in de mate van het mogelijke naar een oplossing gezocht. Hiervoor tracht onze dienst nauw samen te werken met met andere interne en externe diensten, afhankelijk van de aard van het probleem. Bemiddeling kan soelaas brengen in of bij een conflictsituatie tussen één of meerdere partijen. De dienst integrale veiligheid kan u daarbij helpen. Het bemiddelingsproces is vertrouwelijk, verloopt op vrijwillige basis.

Meldingskaart

U kan rechtstreeks online uw melding doorgeven aan stad Lokeren.

Aanvraag starten