Sociale tewerkstelling

Een sociale tewerkstelling heeft als doel de mensen die voor onbepaalde duur uitgesloten zijn van het recht op werkloosheid of die een schorsing van de RVA gekregen hebben te helpen met het herstellen van hun rechten. De sociale tewerkstelling is beter gekend als een tewerkstelling in het kader van artikel 60.

Voorwaarden

Inwoner van Lokeren zijn.
Voldoen aan de voorwaarden voor het recht op maatschappelijke integratie

Procedure

Een maatschappelijk werker onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden voor het recht op maatschappelijke integratie.