Welzijn

Welzijn

Welzijn
Financiële en administratieve hulp Geldzorgen (Sociaal Huis) Gezondheid Handicap Hulp aan huis Senioren (Sociaal Huis) Wachtdienst Werken (Sociaal Huis) Wonen (Sociaal Huis)


DIENST/PRODUCT

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers kunnen niet gemist worden. Een uur per maand of een halve dag per week, nu en dan eens, enkel in de vakantie. Biedt jezelf aan als vrijwilliger en beteken iets voor anderen.

DIENST/PRODUCT

Juridische hulp

Bij de dienst rechtshulp van het Sociaal Huis kan u terecht bij de jurist teneinde een eerste, oriënterend mondeling advies te verkrijgen indien u met juridische vragen of problemen kampt.
De jurist is verbonden aan het OCMW doch is geen advocaat en kan dan ook geen gerechtelijke procedure opstarten voor u.

Dit advies is gratis