Drugpreventie

Drugpunt is een lokale drugpreventiedienst die de bevolking
- op een kritische en verantwoorde manier wil leren omgaan met genotsmiddelen
- en zo problemen door druggebruik wil helpen voorkomen.

Onder drugs worden zowel legale middelen (alcohol, tabak en medicatie) als illegale middelen verstaan, ook thema’s als gamen en gokken kunnen aan bod komen.

Drugpunt biedt:

-        Begeleiding van jongeren tussen 12 en 25 jaar  met een beginnend problematisch of riskant gebruik, en hun omgeving

-        Informatie en advies over drugs en druggebruik