Medische hulp voor personen zonder wettig verblijf

Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, heeft u recht op dringende medische hulp, indien u dringende medische zorgen nodig heeft. Het OCMW betaalt in dit geval uw kosten voor dringende medische hulp.

Voorwaarden

  • U heeft geen wettig verblijfsstatuut in België, u verblijft zonder papieren in België
  • Uit een sociaal onderzoek blijkt dat u dringend medische zorgen nodig heeft
  • Medisch attest

Aanvragen

U gaat eerst langs op het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker zal uw statuut en uw vraag naar dringende medische hulp onderzoeken. Indien u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u van de maatschappelijk werker een attest mee voor ambulante zorgen in een ziekenhuis. Dit attest is niet geldig bij een huisarts.