Wintersteun

Wintersteun is het steunreglement dat een wintertoelage voorziet in de maanden december, januari en februari.

Voorwaarden

- Inwoner van Lokeren zijn
- Voor wie een budgetmeter heeft, kan de wintertoelage alleen verstrekt worden via oplading van deze meter
- De wintersteun kan maar uitbetaald worden na bewijs van betaling van de tussentijdse factuur van energie
- Wintertoelage wordt beperkt tot cliënten die meer dan twee maanden aan de voorwaarden van toekenning voldoen.

Aanvragen

Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Bedrag

-       categorie 1 : 95 EUR per maand

-       categorie 2 : 40 EUR per maand

-       categorie 3 a: 50 EUR  per maand

-       categorie 3 b: 65 EUR  per maand