Voorschot op uitkering

Indien de uitbetaling van de sociale zekerheidsuitkering of het loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW een voorschot toekennen. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Inwoner van Lokeren zijn.

Aanvragen

Een maatschappelijk werker zal nagaan of u recht heeft op deze voorschotten.