Tussenkomst mutualiteitbijdragen

Het OCMW stelt mensen in regel met de ziekte en invaliditeitsverzekering en kan een financiële tegemoetkoming geven in mutualiteitbijdragen.

Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziektekostenverzekering. Wanneer u de bijdrage niet kan betalen, kan u een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Voorwaarden

Inwoner zijn van Lokeren

Aanvragen

Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie. 

Wat meebrengen

Boekje ziekenfonds; SIS-kaart.