Tegemoetkoming voor bejaarden

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen. 

Voorwaarden 

U kan in aanmerking komen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) als:

  • u ouder bent dan 65 jaar
  • een gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid vastgesteld wordt en u hierdoor bijkomende kosten moet dragen. De mate van zelfredzaamheid (= de manier waarop u zichzelf kan behelpen) wordt doorgaans vastgesteld in een medisch onderzoek.

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met:

  • de nationaliteit
  • de woonplaats
  • het inkomen (inclusief dat van de persoon waarmee u een huishouden vormt).

Aanvragen

U dient uw aanvraag in bij het Sociaal Huis van de gemeente waar u bent in geschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Wat meebrengen

Identiteitskaart en indien nodig volmacht

Bedrag

Het bedrag van uw tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden hangt af van:

  • de mate waarin u zichzelf nog kan behelpen
  • de inkomsten van uw huishouden
  • de gezinssituatie

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 5 maart 1990.

Websites

Alles over de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (pdf)
Tegemoetkomingen voor personen met een handicap