Lokeren Pleegzorggemeente

Pleegzorg is een gepaste thuisomgeving voor iedereen die (niet) meer thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. Dit kan zowel voor kinderen, jongeren als voor mensen met een beperking. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis, waar ze de kans krijgen om te groeien.

Vandaag de dag zijn er meer dan 7000 pleeggezinnen in Vlaanderen die kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek een warme thuis geven. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Dat lijkt veel, maar de nood blijft heel groot.

Lokeren engageert zich als pleegzorggemeente en gaat een samenwerking aan met de dienst voor pleegzorg Oost-Vlaanderen. Samen maken we pleegzorg in de stad bekender op een laagdrempelige manier. Ook uiten we onze erkenning en dankbaarheid naar de pleeggezinnen in Lokeren die zich dag in dag uit inzetten en willen we gezinnen warm maken voor pleegzorg.

Meer weten over pleegzorg of interesse om pleeggezin te worden? 

Je vindt alle informatie op pleegzorg.be