Lokeren als Solidaire Gemeente

Onze stad mag zich sinds november '23 een Solidaire Stad noemen en maakt nu deel uit van het Netwerk van Solidaire Steden en Gemeenten.

Een Solidaire Gemeente of Stad wil dat mensen die in België asiel of tijdelijke bescherming aanvragen een kwaliteitsvolle ondersteuning krijgen en verbindt zich tot de uitvoering van minstens drie activiteiten, zoals opzetten van initiatieven om mensen op de vlucht te betrekken in het lokale verenigingsleven en vrijetijdsactiviteiten, wegwerken van drempels die de toegang van mensen op de vlucht tot dienstverlening belemmeren en organiseren van activiteiten zoals buddywerking, ontmoeting, mindspring, taaloefenkansen Nederlands en ondersteuning van scholen bij het opleiden van mensen op de vlucht.

Verder communiceert een Solidaire Gemeente/Stad actief over haar engagement en sluit zich aan bij het lerend netwerk ‘Solidaire gemeenten en steden’ onder begeleiding van de organiserende partners, 11.11.11, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caritas International België, Amnesty International Vlaanderen en Beweging.net, met de steun en expertise van de VVSG. Drie keer per jaar wisselen steden en gemeenten hier ideeën, tips and tricks en manieren van aanpak voor opvang en begeleiding met elkaar uit. 

 Onze stad neemt op verschillende vlakken initiatief om mensen op de vlucht te ondersteunen:

  • Psychosociale begeleiding
  • Ontmoetingsmomenten en buddywerking voor nieuwkomers (inclusief vluchtelingen en OKAN-leerlingen)
  • Ondersteuning van gastgezinnen
  • Organisatie van mindspringcursussen en oefenkansen Nederlands
  • Samenwerking met Refu Interim en het Technisch Atheneum Lokeren in functie van de OKAN-zomerklassen
  • Ontsluiten van aanbod in kader van de vierde pijler van het inburgeringstraject en de toeleiding naar vrijetijd en dienstverlening.

Ook andere diensten hebben een aanbod voor vluchtelingen. Zo werkt het Stadsmuseum bijvoorbeeld samen met de OKAN-klas van het Technisch Atheneum Lokeren en Vagevuur.