Alternatief voor een leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een equivalent leefloon moet u

 • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wil zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u te voeden, om u te kleden om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg.
 • meerderjarig zijn of gelijkgesteld (=minderjarig en zwanger)
 • ingeschreven zijn in vreemdelingen- of wachtregister
 • werkbereid zijn
 • alle rechten op andere sociale uitkeringen uitgeput hebben.

Aanvragen

U vraagt het equivalent leefloon aan bij het OCMW van uw hoofdverblijfplaats.

Wat meebrengen 

 • Identiteitsdocument
 • Huurovereenkomst
 • SIS-kaart
 • Laatste inkomstenbewijzen
 • Rekeninguittreksels, enz